23:08h. Dissabte, 17 Març de 2018

Dia Mundial de les Malalties Rares

La lògica humana passa sovint per l’exercici sistemàtic de posar nom a totes les coses, d’identificar les situacions en funció dels paràmetres en què es mouen i, fins i tot, de classificar els sentiments en base a les emocions que ens generen