23:37h. Dilluns, 26 Febrer de 2018

La ràdio marca els minuts de la vida

Darrerament es parla molt de pluralitat als mitjans de comunicació. De fet, hi ha informes que
avalen que la programació informativa de TV3 és la més plural, la que escolta més opcions
polítiques