14:53h. Dimarts, 20 Març de 2018

TERRITORIS TV

Federico Mayor Zaragoza, els mercats dominen al món i a les persones

Una entrevista al que fou director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que malgrat es va fer i emetre per Canal Sur l'agost de 2011, encara és de plena actualitat. Cal un canvi d'ordre social i això tan sols ho pot fer la societat i si no renunciem al poder dels mercats, continuaran generacions i generacions amb les mateixes dificultats.