25.01.2021 |
Territoris.cat

Compleix la seva empresa la nova reglamentació europea de Protecció de Dades - RGPD?

Compleix la seva empresa la nova reglamentació europea de Protecció de Dades - RGPD?

La nova normativa europea, RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), serà d’obligat compliment i sancionable a partir de maig 2018. Tot i que han deixat dos anys de marge per a que les empreses s’adaptin a les noves obligacions, moltes encara no han adequat les seves estructures. Article

Aquesta normativa es obligatòria per a totes les empreses, administracions, entitats i autònoms que tractin dades de ciutadans europeus.

L’objectiu del RGPD es homogeneïtzar les regulacions sobre protecció de dades de tots els estats membres de la unió europea iatorgar mes control als ciutadans sobre la seva informació privada en el context de l’àrea digital actual, la qual cosa implica canvis importants per les empreses.

La implantació de la normativa es una obligació legal, i a més te beneficis implícits com més control empresarial, millor imatge corporativa, repartiment de les responsabilitats i la reducció de riscos.

El RGPD suposa un canvi de mentalitat,ja que aquesta nova reglamentació aposta per un principi de responsabilitat activa, de manera que  son les organitzacions les que han de prendre les mesures per garantir i demostrar que compleixen la normativa.

Així mateix  les organitzacions han de realitzar un anàlisis de riscos, a més de crear i mantenir un registre d’operacions de tractament, notificar les violacions de seguretat, adoptar les mesures tècniques i organitzatives oportunes per a cada nivell de seguretat i en alguns casos la creació de la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD) amb els coneixements professionals necessaris.

Consulti’ns, l’assessorarem.
973 710 989
[email protected]
www.assplus.org

El no compliment de la normativa no nomes pot causar greus danys econòmics a causa del notable increment de les sancions, sinó que també pot causar danys a en la reputació de l’empresa.

Compleix la seva empresa la nova reglamentació europea de Protecció de Dades - RGPD?
comentaris