03.08.2020 |
Territoris.cat

La Diputació de Lleida preveu rebaixar el deute a la meitat en el mandat 2011-2014

El suport al món local (39M€) i les polítiques socials caracteritzen el pressupost. En aquest darrer cas, es destinem 8,5M€ en conceptes diversos, com els ajuts a llars d’infants i menjador escolar o el suport a 1.200 entitats socials sense ànim de lucre.

 

El president Joan Reñé presenta el pressupost de 2015 de la Diputació de Lleida.
El president Joan Reñé presenta el pressupost de 2015 de la Diputació de Lleida.
La Diputació de Lleida preveu rebaixar el deute a la meitat en el mandat 2011-2014

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, preveu tancar el mandat 2011-2015 amb una disminució del deute de l'ens sense precedents: 34,7M d’euros menys en relació al 2011 o el que és el mateix, l’assoliment del 46,8% sobre els ingressos corrents, lluny del 75% màxim que estableix la llei.

Des de l’any 2011 fins al 2015 el nivell d’endeutament s’haurà reduït en 45,22 punts percentuals; és a dir, s’haurà minorat el capital pendent de la institució dels 83,6M€ fins als 48,9M€.

El president de la Diputació de Lleida ha indicat que aquesta disminució del deute permet a la institució reduir considerablement els costos financers i alhora tenir la disponibilitat de generar un deute amb una entitat financera en cas d’accions d’urgència o emergència que ho fessin necessari.
Per aquest motiu, el projecte de pressupost 2015 que l’equip de govern presentarà al Ple per la seva aprovació, prioritza la contenció de la despesa corrent (1,5M€) i l’amortizació del capital pendent (8,6M€). “Hem elaborat un pressupost amb una proposta compromesa i sostinguda de rebaixa de la despesa corrent que ens ha permès destinar aquests recursos a diferents actuacions als ajuntaments”, ha indicat Reñé.

El projecte de pressupost s’aprovarà dijous i ascendeix a 106.320.375 euros. Se n’avança la tramitació un mes per facilitar liquidat als ajuntaments.

La Diputació de Lleida preveu rebaixar el deute a la meitat en el mandat 2011-2014
comentaris