23.09.2019 |
Territoris.cat

Modificacions a la ITV per als tractors, en relació als frens del remolc

El Departament d'Empresa i Ocupació informa que a partir de l'1 de juliol, s'anotarà en la targeta d'ITV dels tractors agrícoles la inexistència del tipus de fre pel qual li correspon una determinada capacitat de càrrega remolcable.

Tractor amb fre de servei (Foto Montse Riera)
Tractor amb fre de servei (Foto Montse Riera)
Modificacions a la ITV per als tractors, en relació als frens del remolc

Davant la proliferació de casos de tractors agrícoles en què la informació referent al fre de servei que figura a la seva fitxa tècnica no es correspon amb el que duen instal·lat, el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que a partir d’aquest, 1 de juliol, quan es produeixi aquesta situació, s'anotarà en la targeta d'ITV dels tractors agrícoles la inexistència del tipus de fre pel qual li correspon una determinada capacitat de càrrega remolcable.

Fins a l'actualitat, l'absència de la vàlvula d'acoblament del fre del remolc en determinats models de tractor requeria la modificació de la targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). Aquest tràmit no es podia efectuar en les estacions d'ITV mòbils, que són les que utilitzen la majoria de tractors agrícoles. Per tant, aquesta incidència comportava per als usuaris una inspecció desfavorable i l'obligació de desplaçar-se fins a una estació fixa per realitzar el tràmit.

La modificació per aquesta causa de la capacitat de càrrega autoritzada no es farà a la targeta d'ITV, sinó que s'indicarà en l'informe d'inspecció. D'aquesta manera, l'absència de la vàlvula d'acoblament del fre del remolc no serà motiu perquè la inspecció del vehicle es consideri desfavorable en determinats models de tractor, i el vehicle agrícola podrà circular amb una càrrega màxima d'acord amb el que indiqui aquest informe d'inspecció.

Aquesta modificació es podrà realitzar des de qualsevol estació mòbil d'ITV, quan fins ara la normativa obligava a desplaçar-se a una estació fixa. 

La modificació aprovada també preveu que aquells vehicles agrícoles que des de l'octubre de 2014 han passat la ITV i se'ls ha anotat la capacitat de càrrega a la targeta d'ITV podran adreçar-se a una estació fixa d'ITV i sol·licitar sense cost un duplicat de la targeta que actualitzi la seva situació d'acord amb aquest criteri.

La mesura no afecta ni els criteris tècnics ni les proves que han de superar els vehicles durant la revisió, de manera que no té cap afectació sobre la seguretat viària.

Comentarios