23.01.2021 |

La llei d'Estabilitat Pressupostaria atura les obres del col·lector del Palau d'Anglesola

El Palau demana a l’Estat que modifiqui la llei, ja que tot i que es va crear per posar fre a les despeses dels ajuntaments endeutats, estableix un sostre de despesa anual que no es pot superar en cap concepte ni pels ajuntaments que tenen l’economia sanejada.

Imatge de les obres de la primera fase del col·lector del Palau d'Anglesola.
Imatge de les obres de la primera fase del col·lector del Palau d'Anglesola.
La llei d'Estabilitat Pressupostaria atura les obres del col·lector del Palau d'Anglesola

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola no pot dur a terme la segona fase de l’adequació de l’Avinguda de Sant Roc, que contempla la construcció d’un col·lector per desguassar l’aigua que s’acumula en moments de pluja forta, degut a l’actual llei d’Estabilitat Pressupostària.

L'alcaldessa del Palau Montserrat Meseguer manifesta que, aquesta és una situació absurda i paradoxal que caldria resoldre a fi que les administracions locals que han dut una bona gestió econòmica no es veiessin limitades en la seva funció de proporcionar serveis als ciutadans.

La primera fase de l’adequació d’aquesta via, que consisteix en la millora del ferm i la senyalització, ja l’està executant la Diputació de Lleida. La segona fase, que va a càrrec de l’Ajuntament del Palau, hauria de començar com més aviat millor a fi d’evitar possibles inundacions que periòdicament han anat succeint des de fa molts anys.

Meseguer explica que el cost total de l’obra ascendeix a uns 40.000 Euros. Tot i disposar dels fons propis necessaris per a dur-la a terme, l’Ajuntament no pot executar aquesta obra ja que la llei estatal no fa diferència entre els ajuntaments sanejats i els endeutats, i en cap cas no permet superar el sostre de despesa aprovada per l’exercici corrent.

Segons l'alcaldessa del Palau d'Anglesola, en cas de voler incloure inversions noves, cal treure els diners necessaris d’altres conceptes ja pressupostats, fet que suposa perjudicar seriosament altres obres o serveis ja inclosos en el pressupost anual, o bé ajornar l’obra fins l’exercici següent.

La llei d'Estabilitat Pressupostaria atura les obres del col·lector del Palau d'Anglesola
comentaris