12.07.2020 |
Territoris.cat

Les Borges aprova el conveni amb el Canal d’Urgell per reforestar la Banqueta

La Junta de Govern Local ha aprovat el conveni entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, per actuacions al canal dins del terme municipal de les Borges, tant per obres ja executades com per obres futures.

Enric Mir i Francesc Macià a la banqueta del canal
Enric Mir i Francesc Macià a la banqueta del canal
Les Borges aprova el conveni amb el Canal d’Urgell per reforestar la Banqueta

La Junta de Govern Local ha aprovat el conveni entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, per actuacions al canal dins del terme municipal de les Borges, tant per obres ja executades com per obres futures. La Banqueta, que va ser declarada Bé Cultural d’Interès Local l’any 2001, ha estat objecte de discrepància entre les dues institucions arran de la construcció d’una nova llera de formigó que va comportar una tala d’arbres als marges de la quarta sèquia principal del Canal d’Urgell. L’actuació va provocar que l’Ajuntament suspengués provisionalment l’obra, requerint a la Comunitat General la restitució dels danys causats, i una denúncia conjunta d’Ipcena, l’Associació de Defensa del Patrimoni Natural La Banqueta i l’Ateneu Popular Garriguenc.

Segons l’alcalde de les Borges, Enric Mir, l’acord ha estat possible ja que ambdues parts estimen possible conjugar el valor social i paisatgístic de l’arbrat existent a les banquetes de les sèquies amb l’ús de la infraestructura hidràulica. Així, a partir d’ara l'Ajuntament consent en la realització de les obres executades en el tram de 4a Sèquia Principal abans esmentades. Al seu torn, la Comunitat General instal·larà un sistema de reg localitzat en tots els arbres que fins al moment han replantat dins la zona l'Ateneu Popular Garriguenc, el Centre Excursionista Borges-Garrigues i l’Associació de Defensa del Patrimoni Natural La Banqueta. Al mateix temps, la Comunitat General es fa càrrec de la reposició, amb espècies autòctones, de la resta d'arbres que va talar a la zona on va treballar, fins a disposar aquest tram com a mínim amb igual nombre d'arbres que els eliminats, i instal·larà el corresponent sistema de reg, que inclourà l’abastament d’aigua a tota la zona replantada. A canvi, l'Ajuntament es farà càrrec de regar tots aquests arbres, així com el manteniment i reposició del seu sistema.

Mir també ha destacat que amb aquest acord garantim la preservació del nostre patrimoni natural, sense perjudicar la nostra important producció agroalimentària. Pel que fa a obres futures, la Comunitat General haurà de comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol obra posterior, al marge de les de mera neteja i manteniment, que vulgui fer en aquests trams de sèquies principals i que puguin afectar als element declarats Bé Cultural. Prèviament a la seva execució, ambdues parts consensuaran la forma de dur a terme qualsevol actuació que pugui afectar la massa forestal d'aquesta zona, justificant la necessitat de les actuacions de forma objectiva.

El conveni també inclou una relació-inventari de tots aquells elements i arbres que es considera a priori necessari preservar amb les obres de modernització dels canals, en els trams que discorren pel terme municipal de les Borges Blanques. Alhora, preveu que en tots els trams on sigui necessària la tala d’arbres, la Comunitat General reposi tantes unitats com es tallin i implanti un sistema de reg localitzat; així com la instal·lació de diverses mesures de seguretat.

Les Borges aprova el conveni amb el Canal d’Urgell per reforestar la Banqueta
comentaris