25.02.2021 |
Territoris.cat

Les Borges Blanques millora els camins rurals del terme amb un pla plurianual

L‘Ajuntament de les Borges està duent a terme un Pla de Millora dels Camins Rurals del terme, que aconseguirà que cap vial estigui més de 4 anys sense arranjar-se.

Daniel Not amb els àrids per arranjar els camins dels Bessons a les Borges
Daniel Not amb els àrids per arranjar els camins dels Bessons a les Borges Blanques.
Les Borges Blanques millora els camins rurals del terme amb un pla plurianual

L‘Ajuntament de les Borges Blanques està duent a terme un Pla de Millora dels Camins Rurals del terme, que aconseguirà que cap vial estigui més de 4 anys sense arranjar-se.

El Pla contempla un mínim de dos períodes d’arranjament a l’any dels més de 100 quilòmetres de camins que hi ha a la capital de les Garrigues, un a la primavera i principis d’estiu, destinat als vials de la zona de regadiu, situats principalment a l’oest del municipi; i un altre al final de la tardor i principis d’hivern, per als de la zona de secà, al nord-est de les Borges. 

Així, aquests darrers anys s’han intensificat les actuacions, passant dels 45.225 euros invertits el 2013; als 114.194 euros del 2014, dels quals més de 44.000 van ser subvencionats per l’Agència de Residus de Catalunya, gràcies a l’ús de materials reciclats; i continuant amb els 85.052 euros d’aquest 2015, dels que 21.000 també han estat subvencionats.

Actualment s’està actuant en l’arranjament de diversos camins de l’Espai d'Interès Natural els Bessons, d’unes 95 hectàrees, situades a l'extrem sud del terme en contacte principalment amb Cervià. Es tracta de la zona més elevada del municipi amb alçades entre 490 i 658 metres d'alçada. El cost d’aquesta actuació encarregada a un constructor local és de 12.340 euros, IVA inclòs.

Les obres permeten anivellar i aplanar els camins del municipi que estan en més mal estat i ho fa, segons el regidor de Via Pública, Daniel Not, amb una solució òptima i econòmicament viable, com és la seva reparació amb àrids provinents de la construcció. Aquest producte que resulta del tractament dels residus de construcció i demolició el fan molt apte per a aquesta finalitat, ja que permeten millorar considerablement l’estat del ferm, al ser més consistents i homogenis, el que facilita la circulació rodada dels usuaris”.

Les Borges Blanques millora els camins rurals del terme amb un pla plurianual
comentaris