06.06.2020 |
Territoris.cat

L’Ajuntament de les Borges torna la paga extra retinguda per l’Estat als funcionaris

L’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, ha signat aquest dimecres el Decret d’Alcaldia per procedir a la devolució de la paga extraordinària de desembre de 2012 als funcionaris i treballadors municipals.

el treballadors públics i l’equip de Govern de l’Ajuntament de les Borges Blanques.
el treballadors públics i l’equip de Govern de l’Ajuntament de les Borges Blanques.
L’Ajuntament de les Borges torna la paga extra retinguda per l’Estat als funcionaris

L’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, ha signat aquest matí el Decret d’Alcaldia per procedir a la devolució de la paga extraordinària de desembre de 2012 als funcionaris i treballadors municipals, que el Reial Decret llei 20/2012 de 13 de juliol havia ordenat retenir, com a mesura per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat a l’Estat espanyol.

El pagament, que es preveu que es faci efectiu aquest mateix divendres, serà retornat a un total de 63 treballadors, per un import brut a pagar per part de l’Ajuntament de les Borges de 19.727,87 euros. A més, s’informa que hi ha 3 treballadors públics més que ja haurien cobrat la part corresponent a aquesta paga per motius de baixa laboral, excedència o per haver-la rebut en la liquidació de finalització de contracte.

L’alcalde Mir ha afirmat que tots els companys de l’equip de govern estem molt satisfets de poder retornar la paga extraordinària als treballadors públics, ja que consideràvem del tot injusta la mesura que havia pres l’Estat espanyol. Ara evitarem que hagin de ser ells els qui acabin pagant la falta de rigor pressupostari d’altres governants.

El Decret d’Alcaldia també fa esment que l’abonament es pot dur a terme gràcies a l’informe de tresoreria que afirma que el consistori ja no té cap factura pendent de pagament a proveïdors que superi els 30 dies de termini legal; el seu pressupost general de l’exercici 2015 compleix amb l’objectiu d’estabilitat, compleix la regla de despesa i recull que el seu deute viu serà inferior al 75% dels ingressos corrents, lluny del 110% que marca com a límit la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

L’Ajuntament de les Borges torna la paga extra retinguda per l’Estat als funcionaris
comentaris