20.02.2019 |
Territoris.cat

L'Ajuntament de Juneda i Sorea han signat el conveni pel Fons de Solidaritat

Imatge de la signatura del conveni entre L'ajuntament de Juneda i Sorea pel Fons de Solidaritat
Imatge de la signatura del conveni entre L'ajuntament de Juneda i Sorea pel Fons de Solidaritat
L'Ajuntament de Juneda i Sorea han signat el conveni pel Fons de Solidaritat

El conveni, que tindrà una durada d'un any, l’han signat l’alcalde de Juneda, Antoni Villas, i el senyor David Gall Martin, representant de Sorea. Comportarà l’exempció del pagament de les factures d’aigua informades per l’Ajuntament de Juneda, que seran abonades a càrrec al Fons de Solidaritat constituït, sempre que es compleixin els requisits determinats.  El Fons de Solidaritat estarà dotat per un import total de 2.000 euros, 1.000 aportats per Sorea i 1.000 euros dotats per l’Ajuntament. La concessió dels ajuts quedarà condicionada per l’existència de crèdit en el Fons de Solidaritat, de manera que, un cop esgotada la dotació del Fons de Solidaritat, no s’atorgaran nous ajuts.

L’Ajuntament haurà d’autoritzar els mecanismes previstos en el Protocol Regulador de les Mesures Contra la Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en aquells aspectes que facin referència a l’emissió dels informes sobre la situació de risc d’exclusió residencial per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Juneda.

Les persones que compleixin els requisits establerts i vulguin acollir-se a l’ajut del Fons de Solidaritat, es podran adreçar als Serveis socials de l’Ajuntament de Juneda per efectuar la corresponent sol·licitud via instància al registre de l’Ajuntament. Un cop els Serveis socials de l’Ajuntament de Juneda hagin valorat la procedència de l’atorgament de l’ajut, ho comunicarà a Sorea, mitjançant un document, indicant el període de facturació sobre els quals s’haurà d’aplicar l’exempció.

Entre els criteris per a l’atorgament de l’ajut, l’Ajuntament i Sorea valoraran que el consum sigui responsable i adequat a les persones que conviuen a l’habitatge, tenint en compte com a referència el consum de 100 litre/persona i dia que determina la OMS.

Un cop rebuda per part de Sorea la comunicació de la procedència de la concessió de l’ajut, les factures informades per l’Ajuntament de Juneda s’abonaran a càrrec del Fons de Solidaritat. Amb la confirmació de la procedència de l’atorgament de l’ajut, si s’escau, també s’ajornaran les factures pendents de pagament amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués efectuat.

Comentarios