22.06.2018 |
Territoris.cat

Aitona finalitza les obres de millora del sistema de captació i tractament d’aigua potable

Obres de la xarxa d'aigua potble d'Aitona 1
Obres de la xarxa d'aigua potble d'Aitona 1
Aitona finalitza les obres de millora del sistema de captació i tractament d’aigua potable

Aquests darrers dies han quedat enllestides les obres de millora en el sistema de captació i tractament d’aigües potables de l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigües Potables) municipal d’Aitona. Els treballs, subvencionats per la Diputació de Lleida amb una inversió de 28.000 euros, han consistit, fonamentalment, en dues actuacions principals. D’una banda, s’ha dut a terme la instal·lació d’un sistema de flotador que capta l’aigua de forma automàtica pocs centímetres per sota de la capa superficial. Aquest nou sistema evita que s’arrosseguin impureses flotants i repercuteix en una millor qualitat de l’aigua. D’altra banda, s’ha fet un arranjament integral del sistema de connexions en l’entrada i sortida del pantà a la potabilitzadora i la seva vàlvula de pas, substituint també els cargols i aixetes afectats per l’oxidació i la corrosió per uns altres d’acer inoxidable. Aquesta segona actuació té una gran importància a efectes de seguretat. 

Les dues actuacions esmentades s’han vist complementades amb altres millores remarcables: s’ha instal·lat una electrovàlvula de purga d’aire del compressor de maniobra que obrirà seqüencialment a cicles temporitzats, buidant així l’aigua acumulada; s’ha homogeneïtzat també el dipòsit de distribució, bomba i canonada per evitar oscil·lacions de clor mitjançant una bomba submergible ubicada en un costat del dipòsit i una canonada d'acer que generarà una mescla de tot el volum; i s’ha instal·lat un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda d’Energia Elèctrica (SAI) per tal que el sistema d’alarmes que actualment disposa la planta no s’interrompi en el cas que hi hagi un tall en el subministrament elèctric. 

“Són totes accions encaminades a posar al dia un sistema de captació i tractament d’aigua que se’ns havia quedat obsolet”, afirma Rosa Pujol. I és que, tal com explica l’alcaldessa d’Aitona, “des de la construcció del pantà, l’any 1970, en època de l’alcalde Pere Palau Ibars, mai s’havia fet una actuació de millora d’aquestes característiques. Només s’havien fet tasques de neteja”. Aquella obra va ser executada aleshores per l’empresa ALNI SL d’Almacelles i va tenir un cost d’1.130.000 pessetes. 

Comentarios