28.05.2020 |
Carlos Gibert i Bernaus
Carlos Gibert i Bernaus
President de la Federació Comarcal d’ERC a les Garrigues