22.10.2018 |

Redacció - Publicitat

Per a notícies i fotografies:

Redacció:  Josep Anton Pérez  Tels. 973 60 63 29 / Mòbil 649 811 596

e-mail: [email protected]

 

Per a publicitat i difusió de continguts especials:

Esther Barta Tels. 973 60 63 29 / Mòbil 676 560 252

e-mail: [email protected] · [email protected]

1. Territoris.cat i Territoris Magazine (revista)

2. Surtdecasa.cat Ponent

 

Agenda i articles de Surtdecasa.cat/Ponent:

[email protected]

 

Plaça de l'Ajuntament, 2, 1A · 25230 Mollerussa