20.08.2018 |

Som persones, tenim drets. Ningú sense llar

Des de la campanya “Ningú sense llar” manifestem que cada ésser humà és irrepetible i te dret a viure amb dignitat i ha accedir als drets humans

Som persones, tenim drets. Ningú sense llar

Des de la campanya Ningú sense llar manifestem que cada ésser humà és irrepetible i té dret a viure amb dignitat i d'accedir als drets humans que les diferents legislacions internacionals, nacionals, autonòmiques i locals reflecteixen en les seves normes.

Encara que sembli que són afirmacions evidents, la realitat quotidiana ens presenta una altra cara, i ens adonem com, cada dia, drets humans com ara l'accés a la salut o a l'habitatge són vulnerats, o no són accessibles per a les persones que no tenen lloc on viure.

Amb la campanya volem: fer visibles les dificultats amb què es troben aquestes persones; denunciar les vulneracions de drets que pateixen i recordar que els drets humans suposen una responsabilitat compartida.

Davant d'aquesta situació no ens podem conformar. Per això cal reivindicar que les administracions públiques projectin reformes estructurals que garanteixin el dret a l'habitatge digne i adequat. També que la ciutadania en general, mitjançant les entitats socials promoguin i valorin els drets de les persones sense llar. Per últim que els mitjans de comunicació informin des d'un llenguatge i des d'una perspectiva de drets que ajudi a eliminar les barreres amb què es troben les persones sense llar per accedir-hi, i que alhora eviti que siguin estigmatitzades per tal causa.

ELS DRETS NO SÓN REGALS, SÓN INHERENTS A L'ÉSSER HUMÀ

Comentarios