29.09.2020 |
Joan Talarn
14:29
24/10/17

Fira municipal d’ajuntaments retallats

Si la situació política i els embats del Govern espanyol ens ho permeten, aquesta setmana els ajuntaments anirem a fira.

Fira municipal d’ajuntaments retallats

Si la situació política i els embats del Govern espanyol ens ho permeten, aquesta setmana els ajuntaments anirem a fira. Des del dia 24 al dia 26 d’octubre a Lleida se celebra la fira Municipalia, la fira d’equipaments i serveis municipals; la fira dels ajuntaments. Sens dubte un esdeveniment important i esperat per aquells que ens dediquem a la sempre complexa gestió municipal. Aprofitant, doncs, que els ajuntaments prenem protagonisme informatiu durant uns dies, em permeto fer-vos arribar unes breus reflexions a l’entorn de la gestió dels ens locals.

La crisi econòmica iniciada al 2007 va repercutir sobre els ajuntaments que van patir una caiguda important d’ingressos, sobretot per la baixada de l’activitat econòmica i comercial, al mateix temps que es produïa un augment de la demanda de despesa social. Però si la situació ja era prou complexa, i amb l’excusa de la crisi i el dèficit públic (tot i que els indicadors posaven de manifest que les administracions locals estaven més sanejades que la resta d’administracions autonòmiques o estatals), els ajuntaments van patir la mutilació de la seua autonomia i la intervenció directa de l’Estat amb un ferri control de les competències i les despeses municipals. Aquest atac a l’autonomia municipal, que havia estat la bases de la creació dels ajuntaments democràtics, va ser orquestrat de manera flagrant pel govern del Partit Popular amb una arma legislativa anomenada LRSAL (Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local).

La LRSAL dificulta, i molt, la capacitat dels ajuntaments a respondre a les necessitats dels ciutadans. L’ajuntament acaba essent una simple extensió administrativa, amb les capacitats de decisió limitades i sempre fiscalitzades per un Estat que, ell sí, és màxim responsable de la situació de dèficit públic que patim i també, perquè no dir-ho, està enfangat fins al coll en multitud de casos de corrupció. És el llop vigilant les ovelles. Totes les accions que retallen l’autonomia i la capacitat de decisió, allunyen el govern local de la seua gent, del poble, i el converteixen en el braç executor de polítiques uniformitzadores elaborades per un llunyà Ministeri, la feina del qual no és treballar a favor del ciutadà d’aquell o d’aquell altre poble, sinó a favor dels interessos de l’Estat i, sobretot, de l’oligarquia que el comanda.

La recentralització jacobina orquestrada pels governs populars amb la vergonyosa
aquiescència del socialisme hispànic, però també del mesell assentiment del socialisme català, no es dirigeix tan sols contra l’autogovern de Catalunya, als ajuntaments ja fa temps que en patim les conseqüències. Una inspecció inquisitorial del Ministeri sobre la gestió municipal a la què ara s’ha afegit la pressió directa sobre les decisions dels alcaldes amb desorbitades amenaces fiscals i judicials per raons d’opinió o per actes de llibertat d’expressió.

El camí de centralització i d’involució democràtica que s’està produint a l’Estat espanyol fa temps que es va iniciar, i els ajuntaments ho sabem bé, però ara està creuant les línies dels drets civils i humans. I tingueu present que no s’aturarà amb la demolició de les institucions del govern de Catalunya, doncs l’autonomia local, la capacitat de decisió i la llibertat dels ciutadans dels nostres municipis també està en perill

 

Fira municipal d’ajuntaments retallats
comentaris