El Ple de la Diputació de Lleida dota amb 17,5M€ el Pla de Cooperació Municipal per a l'eficiència dels ajuntaments

8.750.000 € aniran destinats al finançament de la despesa corrent i 8.750.000 € al finançament de la despesa d'inversions

 

Ple_gener_01
photo_camera El Ple d'aquest gener ha aprovat el Pla de Cooperació Municipal per a l'exercici 2024 - Foto: Diputació de Lleida

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dilluns, el Pla de Cooperació Municipal per a l'exercici 2024, dotat amb un pressupost de 17,5 milions d'euros. Aquest pla, destinat a suportar la despesa corrent i d'inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades, té com a objectiu contribuir a la suficiència financera dels ens locals a través d'una transferència corrent i una de capital. El vicepresident Agustí Jiménez ha destacat que "amb l'aprovació d'aquest punt, passarem de funcionar a través d'un model de subvencions feixuc i poc operatiu, a un sistema de transferències àgil, que permetrà als ens locals disposar dels diners per fer front a les seves despeses i inversions quan realment ho necessiten".

En aquest sentit,  Jiménez ha explicat que "demà, dimarts 30 de gener, a les 6 de la tarda, tindrà lloc una reunió híbrida per a alcaldes, secretaris i interventors on s'explicaran els detalls tècnics d'aquest nou model"

Ple_gener_04
Ple de la Diputació de Lleida d'avui dilluns - Foto: Diputació de Lleida

En altres temes, s'han acceptat les delegacions a la Diputació de Lleida a través de l'OAGRTL efectuades per l'Ajuntament de Castellar de la Ribera, la Comunitat de Regants de la Vall Ferrera, el Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Torrefarrera per a la recaptació, ja sigui en via voluntària o executiva, de taxes, quotes i liquidació de contractes, de diversos tributs. També s'ha donat el vistiplau a l'aprovació de la modificació 1/2024 de l'acord del Ple de 31/07/2019, d'aprovació de la definició de l'estructura dels òrgans directius de la Diputació i dels seus organismes autònoms.  

Pel que fa a les mocions, el ple ha vist una diversitat d'opinions. S'ha desestimat la moció presentada pel grup Junts-Impulsem de suport a l'aeroport de la Seu d'Urgell, amb els vots favorables del Grup de Junts-Impulsem; l'abstenció del Grup del PP, i els vots en contra dels grups, Ara Pacte Local, UA, PSC i ERC. 

D'altra banda, ha estat aprovada la proposta del grup polític Ara Pacte Local per a la modificació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Comentaris