27.05.2020 |

Redacció - Publicitat

Contacta amb nosaltres! #juntsfemmésterritori

Redacció

Tel. 973 60 63 29 - Plaça de l'Ajuntament, 2, 1A · 25230 Mollerussa 

Director: Josep Anton Pérez - [email protected] / [email protected] - Mòbil 649 811 596

Cristina Mongay - [email protected]

Marina Pallàs - [email protected]

--

Publicitat I Continguts creatius, redaccionals, fotografia i vídeo per a web i xarxes socials

Esther Barta (Dir. de Comunicació) - Mòbil 676 560 252 - Tel. 973 60 63 29

[email protected] / [email protected] / comunicació@territoris.cat

 

Administració 

Carme Baró - Tel. 973 60 63 29

[email protected]