Política de privacitat

PLANDORA, S.C.P. (en endavant, PLANDORA) en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a través de www.territoris.cat (en endavant, la Web) es tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1. Tractament de les dades

Als efectes del compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa de desenvolupament, PLANDORA informa que totes les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través de la Web passaran a formar part del fitxer de CONTACTES, degudament legalitzat i inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, essent PLANDORA l’entitat titular i Responsable.

La finalitat del fitxer és permetre la comunicació amb l’Usuari per gestionar les consultes formulades per aquests o bé per al correcte manteniment de les relacions comercials o professionals que hi hagi o hi pugui haver.

El subministrament de dades personals errònies o falses o la no acceptació de la present "Política de Protecció de Dades" suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part de PLANDORA a les consultes, sol·∙licituds, dubtes, suggeriments o qualsevol tipus de comunicació que hi hagués pogut realitzar l'Usuari, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

2. Confidencialitat

PLANDORA garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de l’Usuari a les que es tingui accés com a conseqüència de l’ús i enviament dels formularis continguts a la Web.

PLANDORA es compromet a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

3. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de l’enviament del formulari de contacte no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a PLANDORA, excepte autorització expressa de l’Usuari de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4. Consentiment

La introducció de dades i enviament de qualsevol formulari implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté PLANDORA, així com l’autorització expressa per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals.

Atès que l'autorització de l'Usuari a la recollida i tractament indicats té caràcter voluntari, l'Usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

5. Drets dels afectats

L’Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·∙lació i oposició en els termes legals a través d'un dels següents procediments:

  • Mitjançant escrit presentat en el domicili social de Mollerussa (Lleida), carrer Girona 15 local 3 (CP 25230) especificant el dret a exercir i aportant còpia del DNI o altre document acreditatiu.
  • Mitjançant escrit dirigit a [email protected] especificant el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o un altre document acreditatiu.

6. Galetes (cookies)

Aquest lloc web fa ús de cookies de tercers per tal d'obtenir informació estadística sobre la navegació. Si continueu navegant, considerarem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir més informació, així com saber com canviar-ne la configuració consultant la nostra Política de Cookies.

7. Modificació dels acords

PLANDORA es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, segons el seu propi criteri, o arran d’un canvi introduït per una resolució de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de caràcter legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat tindrà aplicació efectiva en el moment de la seva publicació. L’ús del Web després d’aquests canvis n’implicarà l’acceptació.