05.08.2021 |

Dos anys de governança republicana

Puc afirmar que gràcies als principis de la governança republicana hem pogut actuar contra els efectes socioeconòmics de la pandèmia amb major celeritat, flexibilitat i eficàcia que si només disposéssim de l’antic mètode de les ajudes directes discrecionals

Entre la nostàlgia i la necessitat

El Club Banyetes, va marcar una generació, va ajudar a generar una identitat col·lectiva cap al territori, va ajudar a estendre l’ús del català entre els nouvinguts, i va contribuir al desenvolupament de la competència artística

Última hora
Facebook Territoris

Acudits de Paco Ermengol
esports al territori