09.12.2022 |

L’Aula Municipal de Teatre ja disposa de nova concessió

Ja s'ha formalitzat el contracte amb l’adjudicatària, l’Associació Cultural Aula de Teatre de Lleida

Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida.
Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida.
L’Aula Municipal de Teatre ja disposa de nova concessió

L’Ajuntament de Lleida i l’Associació Cultural Aula de Teatre de Lleida han signat el contracte de concessió de la gestió de l’Aula Municipal de Teatre, que renova el model de gestió d’aquest equipament i intensifica les actuacions de seguiment i avaluació del servei.

El contracte abasta els dos pròxims cursos (fins al 31 d’agost de 2023), tot i que es contempla la possibilitat de prorrogar-lo per dos més.

L’import de l’adjudicació és de 547.718,52 euros

La gestió de l’Aula s’haurà de fer a partir dels criteris establerts en el plec de condicions, com són la democratització de les decisions, la professionalització de la plantilla i un projecte educatiu vinculat a l’entorn educatiu, cultural i social de la ciutat.

A més, la Paeria podrà efectuar tasques de control i supervisió perquè el servei es presti en les condicions establertes a la licitació

El nou model de gestió també defineix amb més concreció les obligacions de l’entitat concessionària i, per tant, garanteix una millor eficiència en la gestió pública. S’inclou l’obligació de la concessionària d’assumir el compromís explícit que fixa la Llei per garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, el respecte a la dignitat humana i la protecció davant qualsevol conducta de discriminació que pugui atemptar contra la dignitat de les persones.

Així mateix, s’estableix com a clàusula de rescissió la detecció d’actuacions per part del personal de la concessionària que siguin considerades no ètiques o en contra dels valors i els drets de les persones, així com la no aplicació o manca d’actualització del protocol específic de prevenció i actuació en cas d’abusos sexuals

L’Aula Municipal de Teatre ja disposa de nova concessió
comentaris