27.11.2022 |
Territoris.cat

Enderroquen tres edificis a Térmens per evitar perill i molèsties als veïns

Els propietaris d'un immoble al carrer Nou, també han manifestat la voluntat de cedir la propietat a l’Ajuntament i, atès el mal estat de l’immoble, és l’ens local qui s’encarrega, de realitzar les actuacions necessàries

Actuació en el carrer Estació de Tèrmens 2
Actuació en el carrer Estació de Tèrmens 2
Enderroquen tres edificis a Térmens per evitar perill i molèsties als veïns

L'Ajuntament de Térmens ha iniciat aquesta setmana les tasques d'enderroc total de dos edificis deshabitats situats al carrer Estació núm. 26 i 28 i de l'interior de l'immoble del carrer Nou, com a conseqüència de l'estat de ruïna en què es troben els edificis i per evitar possibles danys a tercers o a la via pública.

Actuació en el carrer Estació de Tèrmens 1i la propietària de l’immoble del carrer Estació, 26 van acordar l’enderroc de manera conjunta dels dos immobles declarats en ruïna (núm. 26 i 28), atesa la impossibilitat de localitzar al propietari de l’edifici situat al núm. 28. D’aquesta manera, la propietària de l’immoble del núm. 26 es farà càrrec del cost del 50%  de l’enderroc, mentre que l’Ajuntament farà front a l’altre 50% (procedeix a l’execució subsidiària).

L’alcaldessa, Concepció Cañadell, explica que una prioritat per a l’equip de govern és vetllar per la seguretat dels veïns i veïnes de la localitat, i és per això que s’ha procedit a l’enderroc urgent d’aquests immobles declarats en ruïna..

Per altra banda, també han començat les tasques d’enderroc de l’interior de l’edifici situat al carrer Nou, 19. Els propietaris d’aquest immoble han manifestat la voluntat de cedir la propietat a l’Ajuntament i, atès el mal estat de l’immoble, és l’ens local qui s’encarrega, de manera immediata i urgent, de realitzar les actuacions necessàries per a reparar l’edifici, evitant, així, que causi perill o molèsties als veïns.

Enderroquen tres edificis a Térmens per evitar perill i molèsties als veïns
comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement