L'Oficina del Consumidor del Segrià realitza durant el 2021 un 21% més d'expedients

El 9% de les sol·licituds corresponen a afectacions derivades de la pandèmia, mentre que el 2020 van ser el 30% del total

Consell Comarcal del Segrià
photo_camera Consell Comarcal del Segrià

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) del Segrià ha tramitat durant el 2021 un total de 1.508 expedients, un 21% més que l'any anterior.

Es manté la tendència ascendent després que el 2020 s'arribés a 1.242 expedients

Un 9% dels expedients tramitats (131) aquest darrer any corresponen a afectacions derivades de la pandèmia de la COVID-19 mentre que durant el 2020 van representar el 30% del total de sol·licituds.

En el darrer trimestre del 2021, l'OCIC va iniciar 425 expedients. L'activitat duta a terme inclou 92 consultes resoltes, 5 queixes, 174 reclamacions, 101 mediacions tramitades i finalitzades, 59 mediacions resoltes favorablement i 42 mediacions arxivades per no haver prosperat la mediació. El primer trimestre de l'any l'Oficina va tramitar 401 expedients; 327 durant el segon i 355 el tercer trimestre.

Les empreses més reclamades durant aquest últim trimestre són les companyies de telecomunicacions (17%), les de subministrament d'electricitat i gas (15%), les de transport aeri (12%), les relacionades amb serveis financers i asseguradores (9%) i, finalment, les agències de viatge (5%). A més, entre els mesos d'octubre, novembre i desembre, s’han tramitat 32 expedients (1 consulta i 31 reclamacions) que corresponen a afectacions derivades de la crisi del coronavirus, la qual cosa representa aproximadament un 12% del volum d'expedients resolts des de l'Oficina del Consumidor del Segrià.

A l'OCIC ofereix informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i la forma d'exercir-los i es reben i tramiten consultes, queixes i denúncies

Comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement