11.08.2022 |

El sector agrari reclama una estratègia energètica que respecti l'activitat agrària

Plaques solars teulades explotacions  - JARC
Plaques solars en teulades d'explotacions ramaderes - Foto: cedida per JARC
El sector agrari reclama una estratègia energètica que respecti l'activitat agrària

El desplegament de l’Agenda 2030, mitjançant els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i les 169 metes a assolir, ha de ser el full de ruta per a avançar cap a un model de societat més just i respectuós amb el medi ambient. El Govern de la Generalitat, amb la Declaració formal d’Emergència Climàtica, va assumir una sèrie de compromisos, entre els quals figura el d’elaborar una estratègia territorial per a la implantació de les instal·lacions d’energia renovable, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, necessàries per desenvolupar la transició energètica a Catalunya.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya està a favor d’impulsar les energies netes, en la seva línia de compromís amb la sostenibilitat, però exigeix que es faci d’una manera planificada i ordenada, per evitar el desequilibri que s’està produint en determinats territoris.

El principal escull per arribar a aquesta distribució planificada de les instal·lacions, expliquen, és que encara no s’ha efectuat el desplegament de la Llei 3/2019, de 17 de juny dels espais agraris. Aquesta Llei hauria de fer possible una planificació territorial sectorial agrària de caràcter autonòmic, amb la finalitat de preservar i protegir els espais agraris com un recurs natural essencial per a la producció d’aliments i per la seva viabilitat econòmica.

Actualment, donat que no s’ha desplegat la Llei, són els municipis els que estan concedint els permisos per la instal·lació de parcs eòlics o fotovoltaics, sense una visió territorial més amplia i planificada, la qual cosa ha donat lloc la concentració massiva en determinades zones, qüestió que ha despertat una allau crítiques. Segons Sisco Esquerda, cap sectorial de la fruita seca de JARC, “encareix el sòl agrari i en redueix la seva superfície, les energies renovables no poden créixer en detriment de la sobirania alimentària”.

És per això que els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya demanen la revisió i modificació del Decret-Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables.

Els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya consideren que, amb els nous projectes que es preveu impulsar d'energies renovables, s’ha de prioritzar l’ocupació de sòl urbà i que les instal·lacions siguin reduïdes i pròximes als punts de consum

L'entitat demana al Departament de Territori que la implantació de les energies netes es faci de manera ordenada, equilibrada, sense minvar la superfície de sòl agrari i respectant el valor paisatgístic i ambiental. Amb aquest objectiu presenta una bateria de propostes.

Les propostes dels Joves Agricultors i Ramaders

L’entitat ha elaborat una sèrie de mesures que podrien per impulsar les energies renovables, també des de les explotacions agràries, sense reduir la seva capacitat productiva, perquè l’impuls de les renovables no vagi en detriment de la sobirania alimentària, i respecti el valor paisatgístic i ambiental del territori. Es tracta de fomentar les plantes de biogàs que permetin obtenir energia a partir de les dejeccions; fomentar l’aprofitament de les teulades dels edificis i de la connexió de la xarxa existent;​ prioritzar la sobirania alimentària, i no els parcs energètics en detriment d’hectàrees agràries productives per a l’obtenció d’aliment; afavorir la producció d’energia renovable en explotacions agràries pel seu posterior abocament a la xarxa i donar suport econòmic i exempcions fiscals per l'autoabastiment; una moratòria en la concessió de llicències per part dels Ajuntaments fins a la revisió i modificació del Decret Llei 16/2019; el desplegament de la Llei 3/2019 en relació amb la planificació territorial sectorial agrària, amb la finalitat de preservar i protegir els espais agraris com un recurs natural essencial per a la producció d’aliments i per la seva viabilitat econòmica; i la revisió i modificació del Decret-Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables.

Els treballadors agraris d'arreu de Catalunya, mobilitzats

Amb aquestes propostes, l'organització de Joves Agricultors i Ramaders se sumen al clam de la Federació de Cooperatives Catalanes (FCAC) per una gestió planificada de l'actual irrupció de projectes d'energies renovables en territoris agrícoles i de regadiu que respecti l'activitat agrària.

Les cooperatives temen que se sacrifiqui sòl agrari amb nous projectes fotovoltaics

En la mateixa línia, la FCAC ha elaborat un decàleg que també contempla un seguit de propostes i busca el compromís dels ajuntaments perquè s'impulsar una gestió eficient dels recursos públics que no impliqui sacrificar el sòl agrari de manera descontrolada.

El sector agrari reclama una estratègia energètica que respecti l'activitat agrària
comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement