28.10.2021 |
Territoris.cat

Comunicat sobre el protocol d'actuació a Catalunya davant el nou coronavirus

Reunió dels agents relacionats amb la salut pública a Catalunya
Reunió dels agents relacionats amb la salut pública a Catalunya
Comunicat sobre el protocol d'actuació a Catalunya davant el nou coronavirus

El Departament de Salut, a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), va consensuar aquest dilluns el protocol d'actuació a Catalunya davant de casos sospitosos del nou coronavirus, un procediment dirigit als professionals sanitaris, que hauran de seguir es basa en l'evidència científica, segueix les directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) -en coordinació amb el Ministeri de Sanitat i la Xarxa de Vigilància Epidemiològica Europea- i està obert a noves actualitzacions a mesura que hi hagi noves evidències sobre aquesta malaltia.

Actualment es considera que l'impacte per a la salut pública en cas de detectar-se un cas importat és baix per a Catalunya i per a la resta de l'Estat 

Reunió dels agents relacionats amb la salut pública a Catalunya 1De fet, el Comitè d'Emergència de l'OMS no ha considerat, de moment, que la situació constitueixi una emergència de Salut Pública de rellevància internacional. No obstant això, des de l'inici del primer brot fins ara, s'han registrat 2.783 casos: 2.744 a la Xina i 39 en altres països: Tailàndia, Japó, Corea del Sud, Taiwan, Vietnam, Singapur, Nepal, Malàisia, Austràlia, França, Canadà i EUA. En tots aquests països, tots els casos són importats de Wuhan, ciutat xinesa on van néixer els primers casos. Actualment, 461 casos es troben en estat greu i 80 han mort.

A grans trets, el circuit a seguir comença per la notificació, per part d'un centre sanitari a la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya, de l'existència de sospita d'un cas; atès un conjunt de criteris epidemiològics i clínics, Salut Pública declara o no l'alerta

Les proves realitzades al laboratori de suport de vigilància epidemiològica descartaran o confirmaran el cas: si és positiu, se seguiran les mesures de prevenció i control, entre les quals l'aïllament del pacient i el seguiment dels seus contactes. En tots els casos, els serveis sanitaris proporcionarien al pacient totes les indicacions necessàries.
Reunió dels agents relacionats amb la salut pública a Catalunya

Els símptomes i la prevenció

Els símptomes més comuns d'aquest coronavirus inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d'aire. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal, i inclús la mort. Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d'immunitat.

El coronavirus es transmet per via respiratòria a través de petites gotes respiratòries i pel contacte estret amb les secrecions infectades 

El període d'incubació de la malaltia és d'entre 2 dies i un màxim de 14. Per això, si en els catorze dies posteriors a la tornada d'un viatge a la ciutat de Wuhan es presenten símptomes respiratoris (tos, mal de coll, febre, sensació de falta d'aire) s'ha de comunicar als serveis sanitaris l'antecedent de l'estança en aquesta ciutat o bé trucar al telèfon 061 Salut Respon.

Comunicat sobre el protocol d'actuació a Catalunya davant el nou coronavirus
comentaris