El DOGC publica l'obligatorietat de dur mascareta als centres i serveis sanitaris durant 15 dies

La decisió s'ha pres després de l'augment d'infeccions respiratòries agudes de les darreres setmanes

L'ús de la mascareta obligatòria als Centres Sanitaris - Foto:  ACN
photo_camera L'ús de la mascareta obligatòria als Centres Sanitaris - Foto: Maria Aladern (ACN)

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimarts l'obligatorietat de dur mascareta als centres i serveis sanitaris durant 15 dies naturals. La normativa afecta els ciutadans de més de sis anys i fa referència a Centres d'Atenció Primària, intermediària i de salut mental i també als hospitals. La mesura s'estén a les persones treballadores, els visitants i els pacients, amb l'excepció de les persones ingressades quan romanguin en la seva habitació. L'escrit que ha signat el conseller de Salut, Manel Balcells, indica que la decisió s'ha pres després que "en les darreres setmanes, les dades epidemiològiques hagin evidenciat un important increment d'infeccions respiratòries agudes".

El text apunta que els centres sanitaris “són àmbits d'especial vulnerabilitat en els quals s'ha demostrat la necessitat de reforçar l'ús de la mascareta en determinats contextos i situacions”.

Així, assenyala les persones simptomàtiques que estiguin en espais compartits, els professionals que atenen a casos simptomàtics, les persones que treballen en unitats de cures intensives o de pacients vulnerables. També indica la necessitat de fer ús d’aquests elements de protecció als espais d’urgències hospitalàries i centres d'atenció primària, incloses les sales d'espera.

“Les infeccions respiratòries agudes tenen un impacte en la salut de les persones, especialment en termes de morbimortalitat en la població més vulnerable”, recorda la resolució que avisa “que en períodes de màxima incidència poden, a més, comprometre la capacitat de resposta del sistema sanitari davant l'atenció de demanda assistencial”.

Per altra banda, l’escrit recull que quedaran eximides d’aquesta obligació les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

També indica que tampoc caldrà complir-la en el cas que l'ús de la mascareta resulti incompatible amb la naturalesa pròpia de les activitats, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Alhora, recorda que l'ús de la mascareta es refereix també a la seva adequada utilització, de manera que cobreixi la paret nasal i fins a la barbeta.

La mascareta s'ha de col·locar de manera correcta - Foto: Maria Aladern (ACN)

Per últim, remarca que l'incompliment d'aquesta obligació serà sancionada en els termes previstos en el títol V de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

Comentaris