01.10.2022 |

Els programes de doctorat de la UdL consoliden la seva excel·lència

També es reconeix la categoria al Grau en Enginyeria Informàtica i al Màster en Investigació Biomèdica

La recerca científica a la UdL. Fotografia: Jordi V. Pou.
La recerca científica a la UdL. Fotografia: Jordi V. Pou.
Els programes de doctorat de la UdL consoliden la seva excel·lència

Un total de 3 dels 9 programes de doctorat de la Universitat de Lleida han rebut el segell d'excel·lència atorgat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Es tracta dels de Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, Gestió Forestal i del Medi Natural i Enginyeria i Tecnologies de la Informació

A més, l'entitat també ha renovat el reconeixement d'excel·lència al Grau en Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior i al Màster en Investigació Biomèdica de la Facultat de Medicina.

L'acreditació d'una titulació implica l'avaluació de 6 estàndards. El resultat conjunt d'aquests i de les bones pràctiques determina el resultat final. El reconeixement d'excel·lència s'aconsegueix quan la majoria de criteris d'acreditació d'AQU Catalunya s'assoleixen amb qualitat i, en conseqüència, s'identifiquen nombroses bones pràctiques que excedeixen el nivell mínim requerit.

La durada de la distinció és de 6 anys, moment en el qual la titulació ha de tornar a passar una avaluació externa per part d'acadèmics, professionals en exercici i estudiantat de l'àmbit de la titulació en qüestió.

L'AQU destaca, dels programes de doctorat de la UdL, l'adequació del professorat al programa formatiu i la qualitat dels resultats del programa formatiu. En el cas d'Enginyeria i Tecnologies de la Informació afegeix l'eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge.

Quant al grau en Enginyeria Informàtica, amb el segell d'excel·lència des del 2016, el Comitè d'avaluació externa destaca aspectes com ara l'elevada satisfacció de l'estudiantat amb la competència docent i l'experiència investigadora/professional del professorat; l'eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge, especialment pel que fa als serveis d'orientació acadèmica i professional; la introducció del treball per projectes transversals entre diverses assignatures o el desenvolupament d'activitats per a impulsar la inserció laboral com el Professional Gateway.

Al Màster en Investigació Biomèdica, l'excel·lent des del 2017, és destacat des de l'AQU Catalunya ja que el professorat reuneix una molt destacable experiència en els àmbits docents i investigador; el nivell dels TFMs i la seva avaluació, i que l'activitat desenvolupada s'ha traduït en indicadors acadèmics d'alt nivell.

Els programes de doctorat de la UdL consoliden la seva excel·lència
comentaris