El projecte té vigència per a les anualitats 2020-2021

L’IEI aprova un projecte de 300.000 euros per activitats culturals d'entitats privades

La Junta Rectora, reunida aquest dimarts, ha donat el vistiplau per unanimitat a aquest projecte que compta amb un pressupost de 300.000 € per entitats privades sense ànim de lucre

 

 

Imatge IEI portada
photo_camera La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs ha aprovat el projecte aquest dijous.

La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha aprovat aquest dimecres un projecte amb un pressupost de 300.000 euros per a la realització d’activitats culturals el 2020-2021. El projecte de bases específiques reguladores de la concessió de subvencions està destinat a entitats privades sense ànim de lucre (ESAL).

Entre les grans novetats d’aquestes bases destaca que s’obre a dues anualitats diferents, 2020, per activitats fetes; i 2021, per a projectes d’enguany, doblant pràcticament el pressupost que s’hi destina

Hi haurà una sola línia de convocatòria, tot i que encara s’hauran de fer sol·licituds independents per a cadascuna, per motius purament informàtics. Aquestes són les activitats de promoció cultural; revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic; i la primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.

També es modifiquen els criteris de valoració de les sol·licituds, de manera que caldrà un mínim de 70 punts sobre 100 per accedir a subvenció, i s'introdueix un criteri qualitatiu més enllà de la valoració de la qualitat de l’activitat en concret per tal d’aconseguir que no hi hagi prou amb ser ESAL i fer una activitat cultural per tenir dret a subvenció.

En tots els casos, es valora la viabilitat econòmica de l’actuació, entesa com la proporcionalitat entre el seu cost i les vies de finançament de què disposi, ja que la idea és reduir la dependència exclusiva, o gairebé, dels ajuts de l’IEI

En el cas de les actuacions de promoció cultural, es valoraran aspectes com ara la transversalitat en l’edat del públic al qual s’adreça; la incorporació de promoció dels valors de la igualtat de gènere, raça, condició o creences, o d’inclusió social, amb la qual cosa es vol incidir en la necessària incorporació dels valors socials a tota manifestació cultural.

En el cas de publicacions no periòdiques (llibres), es passa a valorar, també, la qualitat lingüística del text, a banda del seu contingut.

comentaris