Urbanisme dona llum verda als projectes d'activitat econòmica de Tàrrega i Bell-lloc

La Comissió emet informe sobre el projecte del Grup Borges per rehabilitar el complex de Mas de Colom, a Tàrrega, com a seu corporativa, d’activitats turístiques i instal·lacions agrícoles, i construcció d’un embassament per ampliar l’abastament d’aigua potable del sector industrial Vinyes del Mig, a Bell-lloc
Empreses establertes en el Polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc
photo_camera Empreses establertes en el Polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc

La Comissió territorial d’urbanisme de Lleida ha donat llum verda aquest divendres al projecte de rehabilitació del complex de Mas Colom al terme de Tàrrega, propietat del Grup Borges i a un nou embassament d’aigua potable per abastir el sector industrial Vinyes del Mig de Bell-lloc.

El Grup Borges impulsa un Pla especial urbanístic d’ordenació, intervenció i millora de la finca i instal·lacions de Mas de Colom, de més de 72 hectàrees i situada a 1,5 quilòmetres de Tàrrega

La finca es troba dividida en dues grans àrees. A la nord es localitza el conjunt edificat i patrimonial Mas de Colom, integrat per la masia, convent i església, coberts agrícoles auxiliars i dos patis. Es tracta d’un conjunt patrimonial de formació històrica progressiva, que abraça des del segle XIV fins al segle XIX.  

Imatge de la masia Mas Colom del Grup BorgesL’àmbit sud és la zona de regadiu a través del Canalet de Tàrrega, on es trobaran la gran part dels cultius dedicats al “model demostratiu” de la finca, respecte el tractament, la producció i la promoció per part del Grup Borges dels cultius de pistatxo, olivera, ametllers i nous. 

El grup Borges, a través de la seva unitat de negoci de fruits secs Borges Agricultural & Industrial Nuts, ha subscrit un conveni de col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per impulsar el desenvolupament de les obres de regadiu del sistema Segarra-Garrigues i promoure l’activitat agroindustrial en la zona d’influència. 

Així, el complex de Mas de Colom, a més d’esdevenir la seu corporativa de l’empresa, actuarà com un dels motors principals pel desenvolupament i la introducció en l’àmbit del Segarra-Garrigues del cultiu del pistatxo, que ha de comportar la millora de la renda agrària i de la economia d’aquestes comarques. 

Rehabilitació de patrimoni i sector agrari 

Així, la masia es rehabilitarà i acollirà la recepció i exposició a la planta baixa; les oficines i exposició a la planta pis i, en planta sotacoberta, una sala polivalent amb mirador i capacitat per a 158 persones. Pel que fa al convent del segle XIX, s’hi preveuen diverses intervencions de millora i transformació. A l’ala nord s’ubicarà un molí d’oli divulgatiu i experimental; a la part central, la museïtzació de l’activitat productiva agroindustrial, i a l’ala sud, espais de formació i jornades tècniques. Les antigues cel·les monacals es rehabilitaran com a hostatgeria o hotel rural. Els patis es recuperaran i el magatzem agrícola dels anys 70 es destinarà, amb noves edificacions, a l’emmagatzematge de maquinària agrícola i instal·lacions de centralització del reg. 

Nou embassament al polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL), dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, impulsa el desenvolupament del sector industrial Vinyes del Mig, a Bell-lloc d’Urgell, que ocupa 59 hectàrees al sud del nucli urbà. 

Les infraestructures municipals d’aigua potable existents permeten donar servei al sector fins que aquest ocupi 40.000 m2 de sòl d’ús industrial o fins que la demanda assoleixi els 95 m³/dia de cabal efectiu aportat al sector de mitjana setmanal. Per cobrir la posterior demanda d’aigua potable, es preveia construir un nou embassament. 

Empreses establertes en el Polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc 2El Pla especial urbanístic que avui s’ha aprovat provisionalment preveu situar-lo de manera contigua a l’estació de tractament d’aigua potable de Bell-lloc d’Urgell existent. Aquest emplaçament optimitzarà la gestió, possibilitarà el buidatge per gravetat i permetrà el tancament d’un únic recinte amb totes les instal·lacions d’aigua municipals ubicades en un àmbit compacte. El nou embassament que construirà l’INCASÒL tindrà una capacitat de 26.000 m3. 
Un cop aprovat provisionalment el Pla especial, s’elevarà a la Comissió de Territori de Catalunya per al seu vistiplau definitiu. 

Nou accés a l’ermita de Sant Jaume de La Granja d’Escarp

Entre d’altres, la Comissió d’urbanisme de Lleida també aprovat definitivament el projecte d’obertura d’un nou camí de vianants d’accés a l’ermita de Sant Jaume des de La Granja d’Escarp
Actualment, l’accés s’efectua pel Camí dels Sotets, des de la carretera N-221, que travessa diverses finques de titularitat privada. Aquest fet dificulta la conservació del camí, que es troba en situació deficient, i no garanteix un bon accés a l’ermita. Així, es planteja l’obertura d’un nou camí rural al sud-oest del municipi, situat a mitja vessant, d’1.190 metres de longitud i 250 metres d’amplada. 

Ermita de Sant Jaume La Granja d'Escarp

Comentaris