Es poden demanar del 28 de juny al 18 de juliol de 2022

Oberta la convocatòria d’ajuts de lloguer per a persones de 36 anys o més

pis casa parella família matrimoni cuina cuinar 
 - soroush karimi (unsplash)
photo_camera La sol·licitud es pot presentar per internet o presencialment fins al 18 de juliol - Foto: Soroush Karimi (Unsplash)

L'Agència d’Habitatge de Catalunya ha obert el termini per demanar els ajuts de lloguer per a persones de 36 anys o més, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d’un habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya (MITMA). 


La sol·licitud es pot presentar per internet o presencialment, com ara a través del Consell Comarcal de la Noguera, on cal demanar cita prèvia al telèfon 973 448 933

Per accedir-hi, cal complir la resta de requisits de la convocatòria que són, entre altres, tenir la residència legal a Catalunya; que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 €; no pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents; estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats; pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud; no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la normativa al respecte; i complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.
 

Comentaris
Més a Societat