El nou Programa d’Oncologia de Precisió supera ja els 2.400 pacients

L’any 2021 es van diagnosticar prop de 33.000 nous casos de càncer a Catalunya

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida @Territoriscat
photo_camera Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida @Territoriscat

El dia 4 de febrer se celebra el Dia Mundial contra el Càncer amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia i fer especial incidència en la necessitat de prevenir-la amb la incorporació d’estils de vida saludable, la detecció precoç i la millora dels tractaments.

A Catalunya fa poques setmanes que s'ha posat en funcionament el Programa d’Oncologia de Precisió, superant el 2.414 pacients

L’oncologia de precisió es realitza actualment a través de quatre panels d’alteracions moleculars que s’apliquen als tumors sòlids, entre els quals destaquen el càncer de pulmó, el de còlon, el de mama i el d’ovari, a les malalties hematològiques com leucèmies, limfomes o mielomes, als tumors pediàtrics i a la línia germinal que està relacionada amb tumors amb predisposició hereditària.

L’equip mèdic que tracta al pacient amb càncer extreu una mostra que deriva al centre de referència del Programa, evitant així que sigui el mateix pacient qui s’hagi de desplaçar. Un cop obtinguts els resultats de la mostra serà l’equip mèdic que tracta el pacient qui determina l’abordatge més adequat per al tractament del càncer.

Del total de mostres efectuades, 1.020 corresponen a tumors sòlids, 1.022 a càncers hereditaris, 318 a malalties hematològiques i 54 mostres han estat de tumors pediàtrics

El Pla director d’oncologia calcula les estimacions de la supervivència relativa als 5 anys dels pacients diagnosticats a partir de les dades dels registres de càncer de Girona i Tarragona. Pel que fa a la supervivència als 5 anys dels pacients diagnosticats en el període 2010-2014, en homes, un 56% dels pacients diagnosticats de càncer sobreviuen a la malaltia als 5 anys, destaca l’elevada supervivència, d’un 92%, en pacients de càncer de pròstata, i l’alta letalitat per als diagnosticats de càncers de tràquea, bronquis i pulmó, amb una supervivència del 14%.

En dones, la supervivència al càncer és d’un 64%, un 8% més que en els homes. La supervivència per a pacients diagnosticades de càncer de mama és del 89%, mentre que baixa fins al 19% per a les diagnosticades amb càncers de tràquea, bronquis i pulmó.

El Programa de detecció de càncer de mama i el Programa de detecció de càncer de còlon i recte van suspendre l’activitat des de mitjans de març fins a finals de setembre de 2020

Pel que fa al Programa de càncer de mama, la ràpida represa del programa, l’ampliació d’agendes de mamografia i l’optimització del sistema d’invitació va fer possible que l’any 2021 s’invités a participar a 273.832 dones, un 9,9% més que l’any 2019.

Amb relació al Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte, la represa d’activitat, l’optimització de la prova de detecció de sang oculta en femta i l’ampliació d’agendes per colonoscòpies, prova diagnòstica posterior a un test de sang oculta en femta positiva, va permetre, l’any 2021, enviar més d’un milió d’invitacions, un 21,2% més que l’any 2019, recuperant així l’activitat habitual anual.

Comentaris