27.06.2022 |

Enllestida la concentració parcel·lària d’Agramunt amb 3.000 hectàrees al Segarra-Garrigues

L’impacte econòmic de la concentració parcel·lària en el compte de resultats de les explotacions ubicades a la zona representa una disminució de les despeses al voltant del 15%, aspecte de gran rellevància atenent les dificultats econòmiques per les que travessen moltes de les explotacions
La consellera Teresa Jordà, la concentració parcel·laria Agramunt @Agricultura
La consellera Teresa Jordà, la concentració parcel·laria Agramunt @Agricultura
Enllestida la concentració parcel·lària d’Agramunt amb 3.000 hectàrees al Segarra-Garrigues

La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, va lliurar aquest dimecres les escriptures de propietat a una representació dels 421 propietaris beneficiats de la concentració parcel·laria de finques en l’àmbit del canal Segarra-Garrigues d’Agramunt que afecta a 3.039 hectàrees.

La consellera Teresa Jordà, la concentració parcel·laria Agramunt @AgriculturaJordà ha destacat que aquesta fórmula, és per al Departament d’Agricultura, una manera de “racionalitzar” l’espai agrari i rendibilitzar les explotacions. La superfície total prevista de transformació en reg d’aquesta zona és de prop de 2.700 hectàrees repartides en tres sectors del canal Segarra-Garrigues. El 98% d’aquesta superfície disposa d’una dotació plena de reg de 6.500 m3/ha i any, i les 55 ha restants serà de 3.500 m3/ha/any.Actualment, estan en disposició de regar en aquesta zona 1.620 hectàrees corresponents als sectors 2 i 3; i el sector 4.1 està executada la xarxa primària.

Segons la consellera Jordà, amb la concentració parcel·lària es fa un “pas més” per cohesionar el territori, racionalitzar de forma positiva l’espai agrari i millorar les condicions de conreu per facilitar la instal·lació d’infraestructures de regadiu. L’objectiu és la millora de les finques a partir de la unió i redistribució de la propietat de les parcel·les per a aconseguir unes millors condicions de treball, i per tant, la millora de la rendibilitat de l’explotació.

La consellera Teresa Jordà, la concentració parcel·laria Agramunt @AgriculturaL’impacte econòmic de la concentració parcel·lària en el compte de resultats de les explotacions ubicades a la zona representa una disminució de les despeses al voltant del 15%, aspecte de gran rellevància atenent les dificultats econòmiques per les que travessen moltes de les explotacions. L’important estalvi és conseqüència de la disminució de la distància entre les diferents finques, en reduir-se el nombre total de parcel·les de conreu, en un 38% respecte del nombre inicial. Aquest fet representa que un gran nombre de propietaris ha vist reduït el nombre de finques de conreu a 1 o 2, obtenint-se així un important estalvi en gasoil.

Enllestida la concentració parcel·lària d’Agramunt amb 3.000 hectàrees al Segarra-Garrigues
comentaris