06.12.2022 |
Territoris.cat

L'Ajuntament de Tàrrega concedeix bonificacions del 50% en 514 rebuts de la brossa, corresponents a persones grans o amb discapacitat

Àrea d'aportació al municipi de Tàrrega
Àrea d'aportació al municipi de Tàrrega
L'Ajuntament de Tàrrega concedeix bonificacions del 50% en 514 rebuts de la brossa, corresponents a persones grans o amb discapacitat

L'Ajuntament de Tàrrega ha bonificat durant el present exercici 2017 un volum total de 18.969 euros en relació a la taxa de recollida d'escombraries. Els rebuts bonificats corresponen a 514 unitats familiars del municipi (incloent l'EMD El Talladell i els pobles agregats). Es tracta de pensionistes, persones amb discapacitat o persones majors de 65 anys, als quals se'ls aplica una minoració del 50% en l'import del rebut sempre que la unitat familiar tingui una renda total inferior en dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional.

El consistori tramita la bonificació en relació a l'habitatge de la residència habitual en què consta empadronat l'usuari sol·licitant. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha manifestat que aquesta línia de bonificacions té un caràcter social destinat a persones grans o discapacitades amb rendes baixes, ajudant-les així a pal·liar les despeses domèstiques. A més, la primera edil ha avançat que les bonificacions de la taxa de recollida de brossa es tornaran a concedir durant l'exercici 2018. Per això, aquesta setmana s'ha obert ja el termini per fer la sol·licitud, fins al 21 de desembre, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), a la Casa Consistorial.

Contenidors-Soterrats a TàrregaBonificació per a vehicles híbrids i poc contaminants

Altres línies de bonificació que concedeix l'Ajuntament de Tàrrega fan referència a l'impost de vehicles de tracció mecànica, amb una minoració del 25% als titulars de vehicles híbrids. En aquest apartat també figura una bonificació del 30% per als turismes catalogats com a poc contaminants (emissió de fins a 130 gr de CO2/km) durant el primer any de matriculació.

Bonificació de l'IBI per a famílies nombroses

Paral·lelament, Tàrrega també aplica d'ofici un 50% de bonificació sobre l'Impost de Béns Immobles (IBI) per als habitatges on resideixin famílies nombroses i que tinguin un valor cadastral igual o inferior a 88.600 euros. Aquesta bonificació és del 25% si l'habitatge percep algun altre tipus de descompte fiscal. També es concedeix una bonificació del 50% als habitatges de protecció oficial (durant els sis períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva) i un 10% als habitatges amb sistemes per a l'aprofitament tèrmic i elèctric de l'energia solar per l'autoconsum. Les sol·licituds de bonificació de l'exercici 2018 pel que fa a vehicles i IBI ja es poden tramitar a l'oficina de l'OAGRTL de la Diputació de Lleida, a la plaça de les Nacions sense Estat.

L'Ajuntament de Tàrrega concedeix bonificacions del 50% en 514 rebuts de la brossa, corresponents a persones grans o amb discapacitat
comentaris