La recollida selectiva a la comarca de l'Urgell arriba al 43,2% durant el 2019

La generació de residus a la comarca va ser l'any passat de 17.740 tones

urgell2

L'índex de recollida selectiva a l'Urgell es va situar l'any passat en un 43,2%, un 1,7% més que l'any anterior.

La generació de residus a la comarca va ser de 17.740 tones, que corresponen a una generació per càpita d'1,32 quilos/habitant/dia (483,5 quilos/habitant/any)

Aquests valors comptabilitzen la recollida selectiva bruta, és a dir, tots els residus municipals aportats als sistemes públics de recollida (contenidors, porta a porta o deixalleries) i que també inclouen aquells residus que es dipositen de forma incorrecta al contenidor que no els correspon.

Les fraccions que han crescut més respecte al 2018 són els voluminosos, amb un increment del 34%, seguits pels envasos lleugers (15%) i el vidre (7%)

Des del Consell Comarcal de l'Urgell consideren que es tracta d'un increment positiu i, tot i ser la xifra més alta assolida a la comarca, queda molta feina a fer encara.

De fet, les directrius de la Unió Europea pel que fa a la gestió de residus, estableixen uns objectius molt més ambiciosos, prioritzant l'economia circular amb usos intensius de recursos, i aposten per una nova legislació per a la reducció de residus que eviti l'excés d'embalatges i envasos i que millori la cooperació al llarg de les cadenes de valor. En aquest sentit, els objectius per a l'any 2035 preveuen que només el 10% dels residus puguin ser dipositats en abocadors controlats.

Pel que fa al dipòsit controlat de l'Urgell, cal remarcar que actualment està arribant a la seva capacitat màxima. Per això, està previst que, de forma imminent s'iniciïn les obres d'ampliació que permetran allargar-ne la seva vida útil.

A l'Urgell, actualment un 57,8% dels residus no es reciclen i acaben al dipòsit controlat. La fracció del rebuig, que no es recull de forma selectiva, només ha disminuït un 2% respecte l'any anterior i ha estat de 10.073 tones.
 

Comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement