26.10.2021 |

Tàrrega aposta per millorar la qualitat del servei de subministrament d'aigua de boca

S'instal·larà un nou equip de bombeig a l'estació potabilitzadora i es realitzaran obres d'impermeabilització en un dels dipòsits situats al Parc de Sant Eloi

Estació potabilitzadora d'aigua a Tàrrega.
Estació potabilitzadora d'aigua a Tàrrega.
Tàrrega aposta per millorar la qualitat del servei de subministrament d'aigua de boca

Tàrrega acollirà  diferents treballs de millora al sistema d'abastament d'aigua de boca del municipi.

Són dues intervencions que es realitzaran en el decurs de la propera tardor amb una inversió total prevista de 228.044 euros

El consistori targarí repararà les patologies detectades en un dels tres dipòsits de subministrament situats dalt l'esplanada del Parc de Sant Eloi. En concret, es tracta del dipòsit est, el qual pateix esquerdes i filtracions d'aigua.

Els treballs preveuen buidar prèviament el vas per netejar tot l'interior, on després s'aplicarà una imprimació de poliuretà. El dipòsit guanyarà en estanqueïtat i s'evitaran les pèrdues d'aigua a través de les fissures.

També se sanejaran les armadures del sostre-coberta de formigó

El projecte s'ha pressupostat en 179.958 euros, quantitat que sufragarà en part la Diputació de Lleida mitjançant el Pla de Finançament per Inversions en Salut.

Per altra banda, Tàrrega invertirà 48.086 euros en la instal·lació d'un nou equip de bombeig amb variador de freqüència per a la impulsió d'aigua de boca des de l'estació potabilitzadora fins als dipòsits del Parc de Sant Eloi.

L'empresa Sorea s'encarregarà d'executar els treballs ja que el projecte s'ha inclòs dins el pla director de manteniment de la xarxa d'aigua i clavegueram del municipi

La Junta de Govern Local ja ha aprovat aquesta setmana una memòria valorada per poder materialitzar l'actuació.

Tàrrega aposta per millorar la qualitat del servei de subministrament d'aigua de boca
comentaris