16.09.2021 |
Ferran Accensi
Ferran Accensi
Vicepresident quart i diputat de Finances de la Diputació de Lleida