Opinió

Rebuig al nou Centre Comercial

La "virtut" del nou centre comercial radicaria en el fet de poder oferir unes grans superfícies de locals, impossibles de trobar al nucli urbà, essent aquest, i no altre, el factor bàsic per competir amb el comerç tradicional de Lleida

Des de l'Associació Projecte Lleida que agrupa un nombre significatiu d'empresaris i comerciants a Lleida, volem expressar amb fermesa el nostre rebuig a la construcció d'un gran centre comercial previst als afores de la ciutat. 

La construcció d'un centre comercial d'aquesta magnitud i característiques, no solament rebaixarà amb força el dinamisme de tot el Sector comercial, arrelat als nostres barris i estès segons les pautes de creixement natural del nucli urbà, sinó que fracturarà i polaritzarà el comerç, sense aportar cap complement ni contrapartida en benefici de Lleida. 

La "virtut" del nou centre comercial radicaria en el fet de poder oferir unes grans superfícies de locals, impossibles de trobar al nucli urbà, essent aquest, i no altre, el factor bàsic per competir amb el comerç tradicional de Lleida. 

Els resultats d'implantar aquests emporis comercials als afores de les ciutats, són ben coneguts per tots, cal veure la forta reducció de vida comercial, concurrència i turisme que ha provocat a ciutats properes, com a Tarragona, Reus o Saragossa. Promocions comercials d'aquesta índole, estan pensades per treballar des de zones perimetrals de les ciutats, amb la comoditat de no patir els condicionaments, impostos i gravàmens, que li suposa a un comerciant el fet d’estar ubicat al nucli urbà, tot i que, aporta amb la seva activitat, vida, il·luminació als carrers i serveis propers, protegint el teixit social i residencial de l'entorn. 

És obligat també, afegir, que els beneficis econòmics d'aquests darrers comerciants, es queden a dins de Lleida en la major part, d'això no se'n parla. 

Avui, el carrer Major nomenat, per extensió, Eix Comercial, aporta una forta riquesa cultural, turística i de prestigi a Lleida, és el centre i ànima de la ciutat, no obstant era la calçada romana i per tant, un verdader monument viu i zona d'interès turístic, que no volem que el transformin en relíquia les polítiques municipals desencertades. 

És notori, que hi ha un tipus concret de comerç que, per les seves característiques, mobilitat, etc. li correspon el seu lloc, a l'extraradi de la ciutat i un altre tipus de comerç que és propi del nucli urbà consolidat, si els barregem el sentit d'ordenació d'usos, provocarà situacions urbanístiques nefastes (a Lleida hi ha exemples). 

Ara bé, un nou centre comercial encaixat dins del nucli urbà, com a culminació de L'Eix comercial, tal com es proposa a l'estació, no perjudicaria tant al comerç i a la ciutat i es veuria amb millors ulls. Per altra banda, caldria revisar el marc normatiu d'ordenació dels equipaments comercials. (la competència exclusiva en matèria de comerç, està recollida a l'Estatut d'Autonomia Art.121.1). 

El malestar de molts ciutadans davant l'efecte que ha causat a altres ciutats "solucions" comercials desencertades, és gran, per això, un cop organitzats, es van aconseguir en molt poc temps, més de sis-centes al·legacions contra el projecte de Torre Salses. 

L'Associació Projecte Lleida té constància de tots els punts que s'han aprovat legalment en el Ple de L'Ajuntament. Però també sap tot el que falta, i aquesta carta la jugarem a fons, donant el nostre suport a qui ens faci costat. Ah! I això, també és legal. 

comentaris