Marc Xifra
Marc Xifra
Opinión

Una lluita que ens involucra a tots!

Els ramaders del sector lleter ens podem considerar gairebé una espècie en perill d’extinció. Segons dades oficials de l’Observatori de la Llet de Catalunya, en els últims darrers vint anys, 1.194 granges de llet han plegat i el setembre passat només en quedaven 429. Les causes d’això, tal i…