09.12.2022 |
L'opinió de
Miguel Sorans Unitat Internacional dels Treballadors – Quarta Internacional (UIT-QI)

Fidel i el Che: dues polítiques

La mort de Fidel ha reobert tot tipus d'interpretacions sobre la seva trajectòria, i fins a sobre el seu llegat, tant en els mitjans burgesos com entre els lluitadors. Gran part de l'esquerra tendeix a rescatar la seva figura positivament, de vegades amagant directament la seva veritable trajectòria