Altres notícies

Marte-Tierra. Una anatomía comparada

Actualment, multitud de missions especials estan proporcionant imatges del planeta Mart amb un detall impressionant, acompanyades d'informacions científiques de gran qualitat. L'estudi d'aquestes dades està descobrint un món que presenta múltiples punts en comú amb la Terra, amb paisatges gairebé indistingibles, dels quals l'exposició mostra uns quants exemples a través de maquetes de tots dos planetes, a més dels resultats de les recerques sobre la meteorologia, la hidrologia i la geologia tant interna com externa del planeta vermell.
Comentaris