Altres

Penelles continu essent punt d'actualitat amb la recuperació del cinema Kursaal

 

Fotografies de Joan Ramon Tarragó:

En el transcurs de tan sols tres anys Penelles ha passat de ser un municipi més de la Noguera, que tot just se'l coneixia per la Festa Major, ha estat motiu de titular dels rotatius i digitals més rellevants i de programes de gran audiència. Un fet que ha estat conseqüència del Binomic entre agents locals, i el neorulalisme creatiu

Comentaris