La Diputació de Lleida destina amb urgència, 15 milions d'euros a Consells i Ajuntaments

La Diputació ha dissenyat un procediment exprés i simplificat perquè els consistoris i consells puguin rebre els ajuts abans d'un mes i mig, i també efectuarà dues modificacions de plans d'anys anteriors per agilitzar les transferències, cosa que suposarà en total una injecció de liquiditat "immediata" d'uns 35 milions d'euros

La Diputació de Lleida activarà de manera immediata 15 milions d'euros per ajudar els ajuntaments i consells comarcals a fer front a les despeses derivades de lluita contra el coronavirus. Ho fa a través del Pla de Salut (6 milions d'euros); el de Cooperació Local (5 milions d'euros), i el de Cooperació Comarcal (4 milions d'euros).

L'objectiu és aportar liquiditat als ens locals en l'actual situació d'emergència sanitària i en l'etapa post covid-19

La diputació ha dissenyat un procediment exprés i simplificat perquè els consistoris i consells puguin rebre els ajuts abans d'un mes i mig. També efectuarà dues modificacions de plans d'anys anteriors per agilitzar les transferències, cosa que suposarà en total una injecció de liquiditat "immediata" d'uns 35 milions d'euros.

El president Joan Talarn en la Roda de Premsa TelemàticaLa Diputació de Lleida ha posat en marxa un pla de xoc per agilitzar l'aprovació de tres plans especials per tal d'aportar de manera immediata liquiditat als ajuntaments, EMD, consells comarcals i al Conselh Generau d'Aran per tal que puguin fer front a les despeses i seguir prestant serveis a la ciutadania en l'actual situació d'emergència sanitària i en l'etapa post coronavirus, segons han destacat el president de la diputació lleidatana, Joan Talarn, i el vicepresident primer, Jordi Latorre, durant la roda de premsa telemàtica celebrada aquest dijous.

Al final, els ajuntaments són la primera administració a la qual accedeix la ciutadania i la que està al capdavant de la situació de crisi sanitària i, per això, han tingut un increment imprevist de despeses", ha assenyalat Talarn. Així, ha afirmat que aquest "pla de xoc" va en la línia dels eixos del mandat del govern d'ERC i de JxCat que passen per afavorir "l'autonomia municipal, la transparència i l'eficiència en el repartiment d'ajuts". Latorre ha destacat que es tracta "d'un primer paquet molt ambiciós de mesures per fer més fàcil als ajuntaments la resposta a la crisi provocada pel coronavirus" i perquè "siguin actors protagonistes de la recuperació social i econòmica dels municipis


Factors de discriminació positiva per lluitar contra el despoblament i l'envelliment dels municipis

Es tracta dels plans especials de Salut, de Cooperació Local i de Cooperació Comarcal, que ja estaven previstos però que es reformulen, s'augmenta la quantia i se n'agilitza la tramitació. Entre els tres plans es destinaran 15 milions d'euros, provinents del romanent del 2019 i del que s'obtingui del 2020, i tindran en compte a l'hora de distribuir els ajuts uns criteris "equitatius" i factors de discriminació positiva per lluitar contra el despoblament i l'envelliment dels municipis. Així mateix, i seguint la línia de l'actual govern s'elimina la concessió direccional d'aquests ajuts.

El Pla especial de Cooperació Municipal està dotat amb 5 milions d'euros servirà per sufragar despesa corrent d'ajuntaments i EMD, especialment reparacions, manteniments, conservacions, subministracions i prestació de serveis. El 50% de l'import es distribuirà amb una partida fixa per a cada consistori, mentre la resta es repartirà en funció dels habitants del municipi.

Roda de Premsa telemàtica de la Diputació de LleidaPel que fa al Pla especial de Cooperació Comarcal, compta amb una dotació de 4.030.000 euros per fer front a les despeses corrents en l'àmbit de la salut i serveis d'assistència tècnica als municipis dels ens comarcals i el Conselh Generau d'Aran. Així, cada consell rebrà 115.000 euros fixes, mentre el 40% dels recursos previstos en el pla es distribuiran en funció dels municipis que té cada comarca i un 20%, en funció de la població.

Altrament, el Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la Salut compta amb una dotació de 6 milions d'euros per cobrir accions en despeses de salut, hàbits saludables i conductes que incideixen en el benestar; activitat física no competitiva; gestió d'aigües d'ús públic; subministraments, manteniment i gestió de consultoris mèdics, sales de vetlla i tanatoris. Tots aquestes línies d'ajut ja previstes s'unifiquen en un únic pla.

Façana de la Diputació de Lleida amb les banderes a mitja asta. Imatge del 6 d'abril de 2020. (Horitzontal)Un 10% dels recursos que preveu el Pla de Salut per als ajuntaments es distribuiran amb una quantitat fixa per a cada consistori i d'un 5% pel que fa a les EMD, un 35% s'assignarà segons la població; un 5% tenint en compte factors de despoblament o envelliment, un 40% entre els municipis que comptin amb consultor mèdic, i un 5% en funció dels índexs socioeconòmics. Per comarques, hi haurà una aportació fixa d'un 30% (400.000 euros per consell), un 10% es distribuirà en funció del nombre de municipis, un 30% segons factors de despoblament o envelliment, i el 30% restant en funció dels habitants de cada comarca.

Procediment "exprés i simplificat" per distribuir els ajuts perquè arribin als ens locals en un mes i mig

La institució ha dissenyat un procediment "exprés i simplificat" per poder avançar els diners als municipis i comarques. Així, un cop aprovats i publicats al BOP, s'obrirà un període de 10 dies d'exposició pública, després els ajuntaments i consells tindran 10 dies per sol·licitar els ajuts omplint un simple formulari i, posteriorment, hi haurà un altre període de 10 dies per adjudicar-los. La previsió és que ajuntaments i consells puguin rebre els diners abans d'un mes i mig. Els ens locals tindran fins el 31 de març del 2021 per justificar les despeses efectuades.

35 milions d'euros d'injecció econòmica amb els tres plans i la modificació d'altres d'anys anteriors

Al marge d'aquests tres plans especials, la diputació lleidatana efectuarà dues modificacions de plans d'anys anteriors que encara no s'havien abonat per avançar les transferències als ens locals lleidatans. Es tracta del Pla de reforç municipal del 2019 –pendent de resolució– i del Pla extraordinari d'inversions dels anys 2017 i 2018, els dos amb bestretes del 75%, que suposaran una aportació als ens locals de la demarcació de 7,5 i de 13 milions d'euros, respectivament, que en total sumen 20,5 milions d'euros.

L'aprovació dels tres plans i les modificació dels altres dos d'exercicis anteriors es portaran a aprovació en el Ple que la diputació lleidatana preveu celebrar el divendres 24 d'abril.

comentaris