La revista Mascançà entra a formar part dels índex de les revistes científiques.

Dos organismes qualificadors han permès a Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell entrar a formar part dels índex de revistes científiques després d’haver estat avaluada.
photo_camera Membres del Centre de Recerques i el president Francesc Fabregat.

La Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes (MIAR) i DIALNET (Universitat de la Rioja) han estat els organismes encarregats de qualificar la publicació comarcal. L’obtenció d’aquest reconeixement significa que Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell compleix un requisits mínims de qualitat científica i uns nivells d’exigència als seus autors.

Actualment, la puntuació que ha rebut és de 0'701 punts, basada en els criteris de l’antiguitat i de la difusió. En relació a l’antiguitat, fins a 2012 tan sols s’han publicat dos números, que sumen 0,301 punts. I pel que fa a la difusió, el fet que s’hagi penjat el contingut de la revista a DIALNET, el millor portal de publicacions de l’estat espanyol a internet ha fet augmentar considerablement el nombre de visites, cosa que ha ajudat a obtenir 0,4 punts més a la puntuació inicial. En total la publicació obté els 0,701 punts que citàvem anteriorment.

 Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell publica un número a l’any en dos formats, paper i digital. La voluntat dels seus autors és arribar a diferents públics, tant a un públic comarcal com a un públic més especialitzat. La difusió mitjançant la xarxa digital facilita que la revista arribi a interessats de qualsevol punt del planeta. Tots els articles compten amb resums en anglès i castellà.

Els articles provenen de les jornades d’estudis sobre el Pla d’Urgell que organitza el Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà anualment. Aquest any es celebraran a Bellvís el dissabte 17 de novembre de 2012 i les ponències i comunicacions presentades formaran part del quart número.

La revista té el suport de l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell i del Consell Comarcal, dues entitats que han apostat des dels seus inicis per la publicació i que s’espera que ho continuïn fent.

El Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà ha expresat la seua satisfacció per la consideració rebuda. La revista publicada per l’entitat des de 2010, compta amb dos números i està a punt d’aparèixer el tercer la propera tardor de 2012, abans de les jornades de Bellvís. El fet que una revista comarcal com Mascançà rebi un qualificació com aquesta és tota una fita i més tenint en compte que l’entitat no està vinculada a cap institució científica i no té cap ànim de lucre. El repte s’ha aconseguit amb un treball constant que ha durat quatre anys (la preparació del primer número ve des de la fundació del grup el 2008), exigint la màxima cura i qualitat als seus articulistes. A més, la major part dels autors de la revista són de la comarca del Pla d’Urgell, cosa que indica el bon nivell que hi ha entre els investigadors comarcals.

Des del Centre s’espera que la indexació de la revista a les llistes de publicacions científiques animarà als investigadors a publicar-hi. D’altra banda, s’espera que el públic comarcal pugui gaudir d’una revista feta per persones properes i de qualitat i que la seua difusió a la xarxa ajudi a conèixer el patrimoni de la comarca del Pla d’Urgell.

Comentaris