04.07.2022 |
Territoris.cat

Les Borges aprova una partida per a la utilització del solar de l'Antic Mercat Central

El consistori va debatre la modificació de l'ordenança municipal de camins, amb la qual es pretén regular el soterrament de la xarxa elèctrica en els casos d'interès urbanístic, per tal d'evitar la col·locació de pals per la xarxa aèria

L'actic Mercat Central es va enderrocar l'any 2015
L'actic Mercat Central es va enderrocar l'any 2015
Les Borges aprova una partida per a la utilització del solar de l'Antic Mercat Central

L'Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat aquest dilluns, una modificació de crèdit de 10.120,44 euros que han de permetre atendre les despeses que generi la utilització del solar de l'antic Mercat Central fins a l'any 2022. La modificació de crèdit ha estat possible gràcies al romanent de tresoreria, que el consistori tenia pendent d'aplicar en la partida destinada al manteniment de les Vies Públiques de l'exercici del 2016.

La modificació s'ha presentat en el decurs del Ple extraordinari que s'ha celebrat aquest dilluns, en el que també s'ha donat compte de l'informe del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 4t trimestre del 2016, xifra que actualment és de 56,8 dies. En aquesta mateixa línia, el Ple també donarà compte de l'informe de morositat corresponent al 4t trimestre del 2016, un informe trimestral sobre el compliment de terminis de pagament. Actualment el consistori té pendent de pagament factures, més enllà de 30 dies, per un import total de 3.358,54 euros.

La sessió Plenària ha debatut la modificació de l'ordenança municipal de camins, un canvi que té com a objectiu regular el soterrament de les xarxes elèctriques en els vorals dels camins, en els casos que les necessitats urbanístiques o facin necessari, per a evitar la col·locació de pals per la xarxa aèria.

Les Borges aprova una partida per a la utilització del solar de l'Antic Mercat Central
comentaris