23.10.2021 |

Les Borges Blanques aprova un pressupost pel 2021 marcat per la covid-19

La construcció de l’Arxiu Comarcal i la millora d’algunes vies del municipi, les principals actuacions previstes
Proposta gràfica del futur Arxiu Comarcal de les Garrigues
Proposta gràfica del futur Arxiu Comarcal de les Garrigues
Les Borges Blanques aprova un pressupost pel 2021 marcat per la covid-19

El Ple extraordinari de l'Ajuntament de les Borges Blanques convocat aquest passat dijous va aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici 2021 del consistori, les bases d'execució, la plantilla de personal i relació de llocs de treball, el qual se situarà en un import total de 8.205.333,02 euros. Tanmateix, el consistori està a l'espera de poder ampliar-lo amb el romanent que resulti de la liquidació del pressupost d'enguany.

Aquesta quantitat representa un 11,34% menys que l'any passat, tot i que l'equip de govern vol esperar els resultats de la liquidació de l'exercici 2020. Cal tenir en compte que aquesta xifra provisional només contempla els recursos propis i l'aportació de la Generalitat per al pagament de les despeses de construcció de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues.

El pressupost del 2021 també preveu destinar inicialment uns 120.000 euros a mesures d'estímul de l'economia local i a ajudes per a poder fer front a les conseqüències de la crisi actual.

L'alcalde de les Borges, Enric Mir, ha volgut destacar entre les diferents inversions la construcció de l'Arxiu Comarcal, que pagarà el consistori amb les aportacions fetes pel Govern català, i que suposarà una inversió d'1.320.795 euros, el 16% del total del pressupost.

Raval de LleidaEl projecte pressupostari també contempla una inversió de més de 200.000 euros per a dur a terme el condicionament i millora de la canalització de la Femosa, al seu pas per la Font Vella, subvencionat en dues terceres parts per l'Agència Catalana de l'Aigua, per tal de reparar-ho i evitarà que es tornin a produir destrosses en un futur pròxim. Una altra de les inversions destacades correspon al condicionament i millora de la vorera i nova xarxa de sanejament al Raval de Lleida, entre el Parc del Terrall i la plaça Ramon Arqués, amb una inversió aproximada de 77.000 euros.

Pel que fa a la resta de capítols cal posar en relleu el capítol 2, destinat a despesa corrent, manteniment i serveis, per un import de 2.720.298,13 euros, el de personal propi, que puja més de 2.000.000 d'euros i el capítol 4, destinat a transferències corrents a altres administracions, subvencions, convenis i línies d'ajuts que ascendeix a 897.997,50 euros.

A més a més, en el Ple d'aquest dijous també s'ha dut a terme l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal Número 7, reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys d'ús públic que mantindrà l'exempció del seu pagament a la restauració i l'hostaleria, com a mínim, durant els mesos de gener i febrer de 2021.

Les Borges Blanques aprova un pressupost pel 2021 marcat per la covid-19
comentaris