03.08.2021 |

L'Ajuntament de les Borges amplia la capacitat del cementiri municipal

Les obres suposaran la creació de 72 nous nínxols, el condicionament de la zona de pas i l'embelliment de la zona enjardinada que limita amb aquesta nova construcció

La construcció ocupa la part central del cementiri
L'Ajuntament de les Borges amplia la capacitat del cementiri municipal

L’Ajuntament de les Borges ha aprovat aquest dimarts en Junta de Govern la segona fase de les obres de remodelació i ampliació del cementiri municipal. Segons regidor d’Urbanisme, Francesc Mir, la finalitat de l’ampliació “és donar resposta a les necessitats del cementiri, que actualment compta amb més de 1.500 nínxols, per poder atendre les demandes de la població que vol reposar eternament a les Borges”. El consistori ja va dur a terme una ampliació de l’equipament el passat estiu, durant la primera fase del projecte, cosa que va suposar la construcció de 80 nous nínxols, dels quals ara només en queden lliures 48. “Una vegada finalitzi aquesta segona part de les obres, el cementiri comptarà amb 152 nínxols més, una quantitat suficient d’espai que servirà per a que els ciutadans de les Borges puguin seguir recordant als seus familiars”, destaca Mir.

El projecte consisteix en la construcció de 9 columnes de nínxols, per 4 plantes d’alçada, ubicades a la zona central del cementiri, just al costat dels 80 de la primera fase. Els nínxols, construïts amb les mides reglamentàries, es revestiran amb pedra de les Garrigues concretament de Vinaixa, amb l’objectiu de fer-los més atractius.   

Per a la realització d’aquestes obres s’emprarà el mateix sistema que en la darrera ampliació de 2012, consistent en construccions de formigó de tipus prefabricat, de fàcil execució, que permetin disminuir la durada de les obres i embellir el seu aspecte exterior.

El projecte, que sortirà a un preu de licitació de 52.968,56 € amb IVA inclòs, restarà ara a exposició pública durant un termini de 30 dies, per tal que es pugin formular les al·legacions pertinents i les empreses presentin les ofertes.  

L'Ajuntament de les Borges amplia la capacitat del cementiri municipal
comentaris