23.10.2021 |
Territoris.cat

Segueixen les obres de soteig dels voltants de l’Escola Agrària i els camins de reg de les Borges

Maquinaria i mescla utilitzada per a la reparació dels sots als camins de les Borges 1
Maquinaria i mescla utilitzada per a la reparació dels sots als camins de les Borges
Segueixen les obres de soteig dels voltants de l’Escola Agrària i els camins de reg de les Borges

L’Ajuntament de les Borges segueix amb les obres per arranjar els camins de reg que van des de la Serreta fins al polígon industrial i els de l’entorn de l’Escola Agrària, incloent-hi el camí urbà de la Font Vella.

El consistori borgenc ha considerat necessària una operació de soteig dels clots en l’extensa xarxa de camins que envolten el terme municipal i que són utilitzats freqüentment per vehicles pesants. A causa de l’acumulació d’aigua durant els mesos d’hivern i a l’ús d’aquests camins, l’asfalt es malmet i necessita arranjar-se de forma anual.

Després de l’avaluació dels serveis tècnics de l’Ajuntament, s’ha adjudicat el contracte de les obres d’arranjament dels voltants de l’Escola Agrària i del camí de la Font Vella a un constructor lleidatà per un import de 5.203 euros. Per altra banda, el contracte de manteniment i reparació dels camins s’ha adjudicat a un constructor local per un import d’uns 20.400 euros.

La finalització de les obres es calcula prèvia a la temporada de collita dels fruiters per tal de millorar l’accés als terrenys de fruita dolça a través de les vies esmentades.

Segons ha explicat Daniel Not, regidor d’Agricultura i Vies Públiques de l’Ajuntament de les Borges, els treballs de l’entorn de l’Escola Agrària consten de la reparació del ferm dels camins mitjançant el farciment dels sots amb la mescla d’aglomerat asfàltic emprada habitualment i, d’altra banda, les obres d’arranjament dels camins de reg es realitzen amb àrid reciclat provinent de la subvenció anual proporcionada per la Generalitat.

Segueixen les obres de soteig dels voltants de l’Escola Agrària i els camins de reg de les Borges
comentaris