24.10.2021 |

Programa de detecció precoç de càncer de colon i recte a l’ABS Les Borges Blanques

Una iniciativa dirigida a 4.025 persones, amb l'objectiu de fer una detecció del càncer en etapes inicials que permeti tractaments més efectius i menys agressius
Imatge de la campanya de prevenció del departament de Salut
Imatge de la campanya de prevenció del departament de Salut
Programa de detecció precoç de càncer de colon i recte a l’ABS Les Borges Blanques

El Departament de Salut inicia la prova pilot del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Colon i Recte (PDPCCR) a l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) Les Borges Blanques, a les Garrigues. Aquesta prova pilot va destinada a un total de 4.025 homes i dones de 50 a 69 anys, el 25% de la població de la zona.

Els veïns de l’ABS Les Borges Blanques, susceptibles de participar en el PDPCCR, rebran a casa una carta individualitzada indicant que han d’adreçar-se al seu centre sanitari de referència per recollir el kit per la Prova de Detecció de Sang Oculta en Femta (PDSOF) i on se’ls informarà del procés a seguir per l’analítica.L’ABS Les Borges Blanques compta amb un Centre d’Atenció Primària (CAP) i 15 consultoris locals que participen en la recollida de les mostres.

La PDSOF és totalment gratuïta pels usuaris i consisteix en l’anàlisi d’una mostra de femta per conèixer si contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. Si resulta negativa, els usuaris rebran el resultat per carta al seu domicili. Si presenten sang en les deposicions, seran citats per telèfon a la Consulta de la Unitat de Cribratge (CUC) del Hospital de Santa Maria, on se’ls proposarà fer-se una colonoscòpia.

Les colonoscòpies es fan amb anestèsia i la majoria de cops són terapèutiques, és a dir, en el mateix moment s’extirpen les lesions benignes, com ara els pòlips, que hi puguin tenir. A l’ABS Les Borges Blanques es preveu fer 180 colonoscòpies amb una taxa de positivitat estimada del 9%.

Al gener de 2013 s’ha iniciat la segona ronda del PDPCCR a l’ABS La Granadella amb una població diana de 714 usuaris repartits en 8 nuclis de població. Les invitacions i recitacions seguiran els criteris establerts pel Pla Director d’Oncologia.

Els resultats obtinguts a La Granadella en la primera ronda al 2011 reflexen la participació més alta recollida en literatura publicada, xifrant-se en 80,46% (el 47,23% homes i el 52,77% dones), amb una cobertura del 82,31%. Cal recordar que l’ABS La Granadella juntament amb l’ABS Les Borges Blanques donen cobertura a tota la comarca de les Garrigues.

La detecció precoç del càncer colorrectal té per objectiu detectar el càncer en etapes inicials, quan els individus no tenen símptomes, el que permet que els tractaments siguin més efectius i menys agressius.

Programa de detecció precoç de càncer de colon i recte a l’ABS Les Borges Blanques
comentaris