La cessió del Camp d’Esports al Lleida Esportiu, en un punt crític

La Paeria de Lleida ha presentat l’informe-proposta relatiu als possibles incompliments del conveni de cessió del Camp d’Esports al Lleida Esportiu

Camp d'Esports de Lleida
photo_camera Camp d'Esports de Lleida

Ahir dimecres 10 de novembre, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va presentar als grups l’informe on proposa la resolució del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i el Lleida Esportiu Terraferma Club de Futbol, signat el 7 de juliol de 2017, per la cessió de les instal·lacions del Camp d’Esports i del camp de futbol annex.

Es basa en els greus incompliments per part d’aquesta entitat de les obligacions que li corresponien segons el conveni i li atorga un termini de deu dies hàbils perquè al·legui o justifiqui el que consideri adient

Un cop es completi el tràmit d’audiència, la resolució del conveni serà de nou debatuda en la pròxima comissió, abans de ser votada al ple el mes vinent.

Hi ha acord unànime de tots els regidors i regidores per resoldre el conveni si el club no acredita el compliment de les seves obligacions.

Ja n'hi ha prou. Aquesta és la conclusió de la comissió que faig meva i en la qual hem coincidit. Crec que els grups municipals i els regidors no adscrits estem tots plenament alineats en una direcció que és la que creiem que defensa millor els interessos de la ciutat i d'un bé públic com és el Camp d'Esports. Creiem que és el que correspon fer, perquè també serveixi com a exemple i demostració que les administracions públiques quan defensem béns comuns, en aquest cas la imatge de la ciutat, el Camp d'Esports i l'interès de l'esport base, sabem ser serioses i severes”, ha afirmat Pueyo.

L’informe detalla exhaustivament els incompliments per part del club, que afecten diferents àmbits:

  • Incompliment de l’obligació de destinar les instal·lacions objecte de cessió a la pràctica d’esport base, ja que l’ús del Camp d’Esports i l’Annex es limita al primer equip. També es té en compte la progressiva pèrdua d’equips de formació que ha patit el club en les darreres temporades passant d’11 a 6 equips i, en conseqüència, la pèrdua de pes de l’entitat en la pràctica de l’esport de base.
  • Incompliment de l’obligació de fer un manteniment ordinari adequat de les instal·lacions. L’Ajuntament ha hagut d’assumir fins a 95 actuacions de manteniment ordinari al Camp d’Esports a requeriment del club des de l’any 2018.
  • Incompliment de l’obligació d’eximir del pagament de les quotes establertes a infants amb aptituds que no puguin pagar-les.
  • Incompliment de l’obligació d’exhibir publicitat del suport de l’Ajuntament de Lleida en totes les activitats organitzades pel club.
  • Incompliment de les seves obligacions fiscals i socials. També es tenen en compte els incompliments en el pagament de les nòmines admès pel mateix club.

El club no ha aportat en el termini fixat els certificats d’estar al corrent de pagament amb la Tresoreria de la Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i, segons va anunciar la mateixa AEAT amb data de 31 de desembre de 2019 devia 1.587.075,99 euros

  • Incompliment de l’obligació d’acord amb l’Ajuntament les modificacions que alterin de forma important el conveni, ja que no es va comunicar la recent fusió amb el Grup Elias Futsal, que ha comportat la transformació del Lleida Esportiu en una nova entitat amb nou número d’identificació fiscal.
  • Canvis substancials de les circumstàncies que propiciaren la cessió de les instal·lacions i pèrdua de l’interès públic. Des de la signatura del conveni, l’impacte de l’activitat social, esportiva i econòmica del club s’ha anat diluint i també ha perdut suport social. 
  • Incompliment de les obligacions de justificació de les subvencions concedides per l’Ajuntament per la substitució de la gespa natural del Camp d’Esports


La resolució del conveni de cessió afecta únicament a les instal·lacions del Camp d’Esports i al camp de futbol annex, que són les que utilitza el primer club del Lleida Esportiu. En canvi, ha informat l’alcalde, no afectarà l’ús d’altres instal·lacions municipals per part dels equips de la base del club, els quals podran continuar entrenant i jugant els seus partits oficials fins al final de la temporada, en les mateixes condicions en què ho han fet fins ara.

Un cop rebudes les al·legacions del Lleida Esportiu, seran resoltes per la regidoria de Joventut, Festes i Tradicions i Esports, i es debatrà en la sessió de la comissió informativa de desembre la decisió sobre el conveni.

Si es decideix la seva resolució, la comissió fixarà el termini per fer efectiu el desnonament administratiu derivat l’acord de ple municipal. La resolució del conveni comporta que el Lleida Esportiu haurà de deixar les instal·lacions objecte de cessió en el termini que s’estableixi.

Comentaris