28.09.2022 |

Els noms dels carrers de Lleida, novament sota el prisma de la Comissió del Nomenclàtor

Conformen la Comissió són els tinents d’alcalde Sandra Castro i Toni Postius; les tècniques municipals Meritxell Domingo, Camil·la Minguell i Pilar Nadal; i, com a representants del Consell de Ciutat, Oriol Olmo, Alfonso Pérez, Teresa Ribes, David Salcedo i Marc Vives
Nova Comissió del Nomenclàtor de Lleida. Fotografia: Mario Gascón.
Nova Comissió del Nomenclàtor de Lleida. Fotografia: Mario Gascón.
Els noms dels carrers de Lleida, novament sota el prisma de la Comissió del Nomenclàtor

El dilluns 19 de setembre es va reunir a Lleida la nova Comissió del Nomenclàtor, creada des del Consell de Ciutat per reflexionar, debatre i arribar a un consens davant les propostes de denominacions de via pública que es presentin.

En aquesta primera reunió s’ha posat damunt la taula les peticions de denominacions de vies urbanes i espais públics rebudes fins ara i s’ha iniciat la consulta prèvia a l’aprovació del Reglament del Procediment per a l’assignació de denominacions de vies urbanes i espais públics del municipi

La denominació de carrers és una qüestió que cal afrontar amb el major consens possible i un cert repòs, amb perspectiva cívica i no partidista. Per això, hem cregut que el Consell de Ciutat podia ser l’àmbit adequat per establir els criteris”, ha assenyalat l’alcalde.

Per a regular i sistematitzar el funcionament de la Comissió del Nomenclàtor amb criteris tècnics, s’ha redactat el Reglament del procediment per a l’assignació de denominacions de vies urbanes i espais públics del municipi.

Un dels aspectes rellevants que inclou aquest nou reglament és que s’implantaran criteris d’igualtat de gènere i discriminació positiva en favor dels noms femenins, per tal de cercar un equilibri en la composició del nomenclàtor, que ara està clarament dominat pels noms masculins.

Es planteja que les propostes que s’enviïn al ple incloguin almenys un 66% de denominacions de representacions femenines (excloent del còmput aquelles que siguin neutres)

També es contempla que no es donarà el nom d’una persona viva a cap via urbana o espai públic, excepte casos que es considerin “d’extraordinària rellevància”.

L’informe de la Comissió del Nomenclàtor del Consell de Ciutat serà preceptiu i no vinculant i serà l’últim acte de tràmit abans de la resolució final del procediment.

Els noms dels carrers de Lleida, novament sota el prisma de la Comissió del Nomenclàtor
comentaris